Washington Homeownership Resource Center (WHRC) को वेबसाइटमा स्वागत छ। WHRC तपाईंको प्रयोग र फाइदाको लागि homeownership-wa.org ("साइट") मा अवस्थित यो वेबसाइट उपलब्ध गराउन पाउँदा खुसी छ। साइट प्रयोग गरेर, तपाईं तल उल्लेख गरिएका प्रयोगका सर्तहरूद्वारा बाध्य हुन सहमत हुनुहुन्छ। यस साइट को उपयोग सख्त स्वैच्छिक छ। यदि तपाइँ यी प्रयोगका सर्तहरू र गोपनीयता नीतिमा सहमत हुनुहुन्न भने, तपाइँ तुरुन्तै साइट लग अफ गर्नुपर्छ र साइट प्रयोग नगर्न सक्नुहुन्छ।

प्रयोगका यी सर्तहरू यस साइटमा तपाईंको पहुँच र प्रयोगमा लागू हुन्छन् र WHRC द्वारा अन्यथा निर्देशित नभएसम्म, तपाईंले WHRC सँग भएको कुनै पनि अन्य सम्झौताका सर्तहरू र सर्तहरूलाई कुनै पनि हिसाबले परिवर्तन गर्दैन। यदि तपाइँ यी नियम र सर्तहरू मध्ये कुनै पनि उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ भने, यो साइट प्रयोग गर्ने तपाइँको प्राधिकरण स्वचालित रूपमा समाप्त हुन्छ र तपाइँले तुरुन्तै यस साइटको प्रयोग बन्द गर्नुपर्छ। WHRC ले कुनै पनि वा सबै पहुँच रद्द गर्ने र साइट आगन्तुकहरूलाई दिइएको प्राधिकरण प्रयोग गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दछ।

यस साइट मा आगन्तुक जानकारी को संग्रह

यस साइटमा संकलित कुनै पनि जानकारी गोपनीयता नीति द्वारा शासित छ, अन्यथा भनिएको बाहेक। साइट मार्फत उपलब्ध निश्चित सेवाहरू पहुँच गर्न र प्रयोग गर्न, तपाईंले लगइन/रेजिष्ट्रेसन पृष्ठ मार्फत WHRC मा दर्ता गर्न आवश्यक हुन सक्छ र तपाईंले त्यहाँ समावेश गरिएका कुनै पनि अतिरिक्त लागू नियम र सर्तहरूद्वारा बाध्य हुन सहमत हुनुपर्दछ।

प्रतिलिपि अधिकार

यस साइटमा समावेश गरिएका वा यस साइटको सञ्चालनमा प्रयोग गरिएका सबै सामग्री, सफ्टवेयर, र प्रविधिहरू, जस्तै पाठ, ग्राफिक्स, लोगो, आइकनहरू, रेखाचित्रहरू, कागजातहरू, अडियो र/वा भिजुअल क्लिपहरू, WHRC को स्वामित्व वा इजाजतपत्र प्राप्त सम्पत्ति हो। यसको सामग्री, सफ्टवेयर, र प्रविधि आपूर्तिकर्ताहरू, र संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिलिपि अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित छ। यस साइटमा भएका सबै सामग्रीको सङ्कलन (अर्थ संग्रह, व्यवस्था र संयोजन) WHRC को विशेष सम्पत्ति हो र संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिलिपि अधिकार कानूनहरूद्वारा सुरक्षित छ। WHRC ले तपाईंलाई साइटमा वर्णन गरिएका दिशानिर्देशहरू, निर्देशनहरू, र सीमाहरू अनुसार साइटको आफ्नै व्यक्तिगत, गैर-व्यावसायिक प्रयोगको सम्बन्धमा साइटमा उपलब्ध गराइएका सामग्री, सफ्टवेयर, र प्रविधि हेर्न र प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। यस साइटबाट कुनै पनि सामग्रीको प्रतिलिपिहरूले स्पष्ट रूपमा उपयुक्त प्रतिलिपि अधिकार सूचनाहरू प्रदर्शन गर्नुपर्छ।

ट्रेडमार्क

ट्रेडमार्कहरू, सेवा चिन्हहरू, ट्रेड ड्रेसहरू, र "लुक र महसुस" ("ट्रेडमार्कहरू") यस साइटमा प्रयोग र प्रदर्शित WHRC र अन्यका दर्ता र दर्ता नगरिएका ट्रेडमार्कहरू हुन्। यस साइटमा भएको कुनै पनि कुरालाई ट्रेडमार्क मालिकको पूर्व लिखित अनुमति बिना, यस साइटमा प्रदर्शित कुनै पनि ट्रेडमार्क प्रयोग गर्ने इजाजतपत्र वा अधिकारलाई निहितार्थ, एस्टोपेल वा अन्यथा, अनुदानको रूपमा बुझाइने छैन। यस साइटमा उल्लेख गरिएका अन्य उत्पादन र कम्पनी नामहरू तिनीहरूको सम्बन्धित मालिकहरूको ट्रेडमार्क हुन सक्छ।

अन्य बौद्धिक सम्पत्ति

यस साइटमा समावेश गरिएका सामग्री, सफ्टवेयर, र टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित अन्य सबै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारहरू वा यस साइटको सञ्चालनमा प्रयोग गरिएको सीमा बिना, पेटेन्ट, व्यापार गोप्य, व्यापार पोशाक, प्रचार अधिकार, चरित्र अधिकार, शीर्षक, र कलात्मक र नैतिक अधिकारहरू WHRC को स्वामित्व वा इजाजतपत्र प्राप्त सम्पत्ति हुन्। WHRC को पूर्व लिखित अनुमति बिना यी अधिकारहरूको कुनै पनि प्रयोग सख्त रूपमा निषेधित छ।

शुद्धता

यस साइटको जानकारीमा सेवा, विवरण, जानकारी, र अन्य मामिलाहरूको सम्बन्धमा टाइपोग्राफिकल त्रुटिहरू, अशुद्धताहरू, वा भूलहरू हुन सक्छन्। WHRC ले कुनै पनि त्रुटि, अशुद्धता, वा भूलहरू सच्याउन र कुनै पनि समयमा पूर्व सूचना बिना जानकारी रोक्न, परिवर्तन वा अद्यावधिक गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दछ।

अन्य वेब साइटहरु को लागी लिंक

साइटले अन्य वेबसाइटहरूमा लिङ्कहरू समावेश गर्न सक्छ। थप रूपमा, अन्य वेबसाइटहरूले यस साइटमा लिङ्कहरू समावेश गर्न सक्छन्। WHRC ले यस साइटसँग लिङ्क गरिएका वेबसाइटहरूको समीक्षा वा निगरानी गर्दैन र WHRC कुनै अन्य वेबसाइटहरूको सामग्री वा नीतिहरूको लागि जिम्मेवार छैन। WHRC द्वारा स्थापित कुनै पनि लिङ्कले अन्य वेबसाइटहरूको समर्थन वा WHRC र अन्य वेबसाइटहरूको अपरेटरहरू बीचको सम्बन्ध सिर्जना गर्दैन। WHRC ले तपाइँको कुनै पनि अन्य वेबसाइटको प्रयोगको सम्बन्धमा कुनै दायित्व अस्वीकार गर्दछ, र तपाइँ WHRC लाई तपाइँको अर्को वेबसाइटको लिङ्क वा तपाइँको कुनै अन्य वेबसाइट को उपयोग संग सम्बन्धित कुनै दायित्वबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। जहाँ यस साइटले WHRC द्वारा स्वामित्व र/वा संचालित अर्को वेबसाइटको लिङ्क समावेश गर्दछ, त्यस्ता वेबसाइटको प्रयोग फरक र थप प्रयोगका सर्तहरू र गोपनीयता नीति नियम र सर्तहरूको अधीनमा हुन सक्छ।

तेस्रो पक्ष सामग्री

WHRC बाट स्वतन्त्र। WHRC ले यो सामग्री समीक्षा गर्दैन र यसको लागि जिम्मेवार छैन। यस साइटको तपाईंको प्रयोगमा वा मार्फत फेला परेका व्यक्ति वा संस्थाहरूसँगको तपाईंको अन्तरक्रियाहरू तपाईं र त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाहरू बीच मात्र हुन्। तपाईंले यी तेस्रो पक्षहरू मध्ये कुनै पनि अनलाइन वा अफलाइन कारोबारको साथ अगाडि बढ्नु अघि तपाईंलाई आवश्यक वा उपयुक्त लाग्ने जुनसुकै अनुसन्धान गर्नुपर्छ। WHRC ले त्यस्ता सामग्री र व्यवहारहरूको सम्बन्धमा कुनै दायित्व अस्वीकार गर्दछ, र तपाइँ WHRC लाई त्यस्ता सामग्री र व्यवहारसँग सम्बन्धित कुनै दायित्वबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। यदि तपाइँ र कुनै तेस्रो पक्ष बीच त्यस्तो सामग्री वा व्यवहारसँग सम्बन्धित विवाद छ, वा अन्यथा, तपाइँ सहमत हुनुहुन्छ कि WHRC संलग्न हुन कुनै बाध्यता अन्तर्गत छैन।

वारेन्टी को अस्वीकरण

यो साइट र साइट मार्फत उपलब्ध सबै सामग्री, सामग्री र सेवाहरू "जस्तो छ, सबै दोषहरू सहित" र "जस्तै उपलब्ध छ" को आधारमा कुनै पनि पूर्वनिर्धारित वारेन्टीहरू बिना नै उपलब्ध गराइन्छ। WHRC ले सबै वारेन्टीहरू अस्वीकार गर्दछ, स्पष्ट वा निहित, बिना सीमा, शीर्षकको वारेन्टीहरू, गैर-उल्लंघन, र व्यापारिकताको निहित वारेन्टीहरू, सहभागिताको लागि उपयुक्तता, साक्ष्यीकरण, साक्ष्यीकरण र जानकारीमूलक सामग्री। WHRC ले यस साइटको प्रयोगले कुनै पनि सरकारी निकाय, संघ, वा अन्य संस्थाका आवश्यकताहरू पूरा गर्न वा तपाईंलाई सन्तुष्ट पार्न सक्षम हुने कुनै प्रतिनिधित्व वा वारेन्टीलाई अस्वीकार गर्दछ। WHRC ले कुनै प्रतिनिधित्व वा वारेन्टी गर्दैन कि यस साइटमा प्रदान गरिएको सामग्री संयुक्त राज्य बाहिरका स्थानहरूमा प्रयोगको लागि उपयुक्त वा उपयुक्त छ। प्रयोगका यी सर्तहरूमा वा यस साइटको कुनै पनि मौखिक वा लिखित विवरणमा कुनै पनि कुराले यस साइटको सन्दर्भमा प्रतिनिधित्व वा वारेन्टी गठन गर्नेछैन।

तपाइँलाई थाहा छ, यस साइट को तपाइँको उपयोग द्वारा, कि यस्तो उपयोग तपाइँको एकल जोखिम मा छ।

यो साइट र साइट मार्फत प्रदान गरिएका सबै सामग्री, सामग्री र सेवाहरू शैक्षिक र सूचनात्मक प्रयोगको लागि मात्र हुन्। यस साइटमा समावेश भएको कुनै पनि कुरालाई कानुनी सल्लाहको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न वा विचार गरिनु हुँदैन। हामी यस साइटका प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको स्थितिसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको साथ एक योग्य वकिलको सल्लाह लिन सल्लाह दिन्छौं।

 

दायित्वको सीमा

कुनै पनि घटनामा WHRC वा यसका सम्बद्ध वा एजेन्टहरू कुनै पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दण्डात्मक, आकस्मिक, विशेष वा परिणामात्मक क्षतिहरूका लागि उत्तरदायी हुनेछैनन् जुन यस साइटको प्रयोगबाट वा कुनै पनि तरिकाले सम्बन्धित छ, चाहे सम्झौता, टोर्ट, वारेन्टीको आधारमा। , कडा दायित्व वा अन्यथा, त्यस्तो कुनै पनि क्षतिको सम्भावनाको बारेमा सल्लाह दिए पनि।

निश्चित राज्य कानुनहरूले निहित वारेन्टीहरूमा सीमितताहरू वा केही क्षतिहरूको बहिष्कार वा सीमिततालाई अनुमति दिँदैन। यदि यी कानूनहरू तपाईंमा लागू हुन्छन् भने, केही वा सबै माथिका अस्वीकरणहरू, बहिष्करणहरू, वा सीमाहरू तपाईंमा लागू नहुन सक्छन्, र तपाईंसँग थप अधिकारहरू हुन सक्छन्।

कुनै पनि परिस्थितिमा WHRC को यो साइटको तपाईंको प्रयोगको परिणामस्वरूप वा सम्बन्धित समग्र दायित्व पाँच डलर ($5.00) भन्दा बढी हुँदैन।

कक्षा कार्य माफी

यस साइट को उपयोग गरेर, तपाइँ सहमत हुनुहुन्छ कि तपाइँ WHRC को बिरूद्ध कुनै पनि वर्ग कार्य वा प्रतिनिधि कार्य को माध्यम बाट कुनै दावी ल्याउन सक्नुहुन्न, चाहे एक वर्ग प्रतिनिधि को रूप मा वा एक वर्ग को एक सदस्य को रूप मा।

निषेधित गतिविधिहरु र आगन्तुक दायित्वहरु

एक आगन्तुक वा यस साइट को प्रयोगकर्ता को रूप मा तपाइँ छैन:

 • पोस्ट, इमेल मार्फत, कुनै पनि सामग्री वा जानकारी जुन गलत वा गलत छ;
 • कुनै पनि सामग्री पोस्ट गर्नुहोस् जुन गैरकानूनी, हानिकारक, धम्की, अपमानजनक, उत्पीडन गर्ने, यातनाजनक, अपमानजनक, अश्लील, अश्लील, अपमानजनक, अर्काको गोपनीयता को आक्रामक, वा सामग्री हो जुन अन्यथा आपत्तिजनक मानीन्छ।
 • प्रतिरूपण वा अर्को व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान प्रयोग गर्नुहोस्, वा झूटा राज्य वा अन्यथा एक व्यक्ति वा संस्था संग आफ्नो सम्बद्धता गलत व्याख्या;
 • कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुनुहोस् वा सामग्रीको उत्पत्तिलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गर्न सामग्री पहिचान गर्न हेरफेर गर्नुहोस्;
 • कुनै पनी सामग्री जुन कुनै प्रकटीकरण प्रतिबन्ध को अधीनमा छ पोस्ट गर्नुहोस्;
 • कुनै पनि सामग्री, वस्तुहरु, सूचना वा सामग्री उल्लes्घन वा अन्यथा कुनै पेटेन्ट, प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क, वा कुनै अन्य बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्ल Post्घन पोस्ट गर्नुहोस्;
 • कुनै पनि अवांछित वा अनधिकृत विज्ञापन वा प्रचार सामग्री, बिना सीमा, "जंक मेल," "स्पाम," "चेन लेटर," "पिरामिड योजनाहरु," वा माग्ने को कुनै अन्य रूप पोस्ट गर्नुहोस्;
 • इमेल मार्फत कुनै पनि जानकारी वा सामग्री फैलाउन साइट प्रयोग गर्नुहोस्, जुन गैरकानूनी, हानिकारक, धम्कीपूर्ण, अपमानजनक, उत्पीडनकारी, अपमानजनक, अपमानजनक, अश्लील, अश्लील, अपमानजनक, अर्कोको गोपनीयतामा आक्रामक, वा अन्यथा विचार गर्न सकिने जानकारी वा सामग्री हो। आपत्तिजनक हुन;
 • कुनैपनि सामग्री पोस्ट गर्नुहोस् जसमा सफ्टवेयर भाइरस वा कुनै अन्य भ्रष्ट कम्प्युटर कोड, फाईलहरु वा प्रोग्रामहरु छन् जुन कुनै कम्प्युटर सफ्टवेयर वा हार्डवेयर वा दूरसञ्चार उपकरण को उपयोग लाई बिगार्छन्;
 • अन्य प्रयोगकर्ताहरूद्वारा यस साइटको प्रयोगमा हस्तक्षेप वा अन्यथा सीमित गर्नुहोस्; वा यस साइटका अन्य प्रयोगकर्ताहरूको बारेमा व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन, कम्पाइल, वा भण्डार गर्नुहोस्;
 • यस साइट वा प्रणाली स्रोतहरूको क्षमता ओभरलोड गरेर वा बढी गरेर यस साइटको सञ्चालनमा अवरोध वा हस्तक्षेप गर्नुहोस्; खाताहरू; प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्डहरू; सर्भरहरू; वा यस साइट वा कुनै सम्बद्ध वा लिङ्क गरिएका साइटहरू मार्फत जडान भएका वा पहुँचयोग्य नेटवर्कहरू;
 • यस साइट वा प्रणाली स्रोतहरूको सुरक्षामा बाधा पुर्‍याउने वा हस्तक्षेप गर्ने, वा अन्यथा हानि पुर्‍याउने; खाताहरू; प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्डहरू; सर्भरहरू; वा यस साइट वा कुनै पनि सम्बद्ध वा लिङ्क गरिएका साइटहरू मार्फत जडान भएका वा पहुँचयोग्य नेटवर्कहरू
 • कुनै पनि रोबोट, स्पाइडर, अन्य स्वचालित उपकरण, वा म्यानुअल प्रक्रिया प्रयोग गर्नुहोस् "स्क्रिन स्क्र्याप," मोनिटर, "मेरो," वा साइटमा वेब पृष्ठहरू वा यसमा समावेश सामग्री WHRC को पूर्व, एक्सप्रेस, र लिखित अनुमति बिना प्रतिलिपि गर्न; वा
 • व्यावसायिक प्रयोजनहरु को लागी यो साइट को उपयोग गर्नुहोस्।
 • तपाइँ सहमत हुनुहुन्छ कि तपाइँ यस साइट ("प्रयोगकर्ता सामग्री") मा उपलब्ध गराउनुभएको कुनै पनि सामग्रीको पोस्टको लागि तपाइँ पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यी प्रयोगका सर्तहरूमा WHRC लाई अन्यत्र प्रदान गरिएका अधिकारहरूका अतिरिक्त, तपाईंले WHRC लाई यस साइटको सम्बन्धमा र प्रयोगकर्ता सामग्रीको तपाईंको पोस्टसँग सम्बन्धित उद्देश्यहरूको लागि प्रयोगकर्ता सामग्री प्रतिलिपि गर्न र प्रयोग गर्ने अपरिवर्तनीय अधिकार प्रदान गर्नुहुन्छ। यद्यपि यस साइटमा कुनै पनि प्रयोगकर्ता सामग्री वा प्रयोगकर्ताको आचरणको स्क्रिन, सम्पादन वा निगरानी गर्न WHRC को कुनै दायित्व छैन, WHRC ले अधिकार सुरक्षित गर्दछ, र पूर्ण विवेक छ, कुनै पनि प्रयोगकर्ता सामग्री हटाउन, स्क्रिन वा सम्पादन गर्ने र यसमा कुनै प्रयोगकर्ताको आचरण अनुगमन गर्ने। कुनै पनि समयमा र सूचना बिना कुनै पनि कारणको लागि साइट। ब्याकअप प्रतिलिपिहरू सिर्जना गर्न र तपाइँको एकल लागत र खर्चमा तपाइँको कुनै पनि प्रयोगकर्ता सामग्री प्रतिस्थापनको लागि तपाइँ पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ।

यस साइटमा प्रयोगकर्ता सामग्रीको पोस्टद्वारा, तपाइँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र वारेन्टी गर्नुहुन्छ कि (a) प्रयोगकर्ता सामग्री गैर-गोपनीय छ; (b) तपाईंसँग यस साइटमा प्रयोगकर्ता सामग्री पोस्ट गर्न र तपाईंले यी प्रयोगका सर्तहरूमा प्रदान गर्नुभएको WHRC लाई अधिकारहरू प्रदान गर्न सबै आवश्यक अधिकारहरू छन्; (c) प्रयोगकर्ता सामग्री सही छ र भ्रामक वा कुनै पनि तरिकामा हानिकारक छैन; (d) प्रयोगकर्ता सामग्री, र तपाईंको प्रयोग र यस साइटको सम्बन्धमा यसको पोस्टले यी प्रयोगका सर्तहरू वा कुनै पनि लागू स्थानीय, राज्य, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नियमन, वा कानून उल्लङ्घन गर्दैन र गर्दैन।

सबमिशनहरु

कुनै पनि र सबै प्रश्नहरू, टिप्पणीहरू, सुझावहरू, र समान सामग्री वा जानकारी जुन तपाईंले यस साइटमा WHRC वा तेस्रो पक्ष प्रदायकलाई पठाउनुहुन्छ वा पेश गर्नुहुन्छ, पोस्ट वा अन्यथा (सामूहिक रूपमा, "सबमिशनहरू"), WHRC को सम्पत्ति हुनेछ; र तपाइँ यसद्वारा WHRC लाई तपाइँको सबै अधिकार, शीर्षक, र चासो र कुनै सीमा बिना, कुनै पनि र सबै सम्बन्धित प्याटेन्ट, प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क, र अन्य बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारहरू सहित र त्यस्ता सबमिशनहरूमा हस्तान्तरण, बेच्न र असाइन गर्नुहुन्छ। WHRC को कुनै पनि प्रकार को कुनै पनि प्रकार को कुनै पनि दायित्व छैन कुनै पनि त्यस्ता सबमिशनहरु को सम्बन्ध मा कुनै पनि गोपनीयता कायम राख्न। WHRC तिनीहरूलाई कुनै पनि उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनेछ तपाईंलाई सूचना नदिई वा तपाईंको सहमति प्राप्त नगरी, र प्रतिबन्ध वा क्षतिपूर्ति बिना।

क्षतिपूर्ति

तपाईं WHRC र यसका उत्तराधिकारीहरूलाई क्षतिपूर्ति गर्न, रक्षा गर्न र समात्न सहमत हुनुहुन्छ र कुनै पनि र सबै तेस्रो पक्ष दावीहरू, मागहरू, घाटाहरू, लागतहरू, खर्चहरू, दायित्वहरू, दायित्वहरू, क्षतिहरू, पुन: प्राप्तिहरू, र कमीहरू सहितको सन्दर्भमा हानिरहित वा विपक्षमा असाइन गर्नुहोस्। ब्याज, जरिवाना, र उचित वकिलहरूको शुल्क जुन WHRC ले लगाउँछ वा पीडित छ जुन यो साइटको तपाईंको प्रयोगसँग सम्बन्धित छ, यी प्रयोगका सर्तहरू अन्तर्गत तपाईंको कुनै पनि दायित्व पूरा गर्न असफल भएको छ, वा यी अन्तर्गत बनाइएको तपाईंको कुनै पनि प्रतिनिधित्व वा वारेन्टीहरूको उल्लङ्घन। प्रयोगका सर्तहरू।

उपयोग को शर्तहरु मा परिवर्तन

WHRC ले कुनै पनि समयमा सूचना बिना यी प्रयोगका सर्तहरू परिमार्जन गर्न सक्छ। यस साइटमा यी प्रयोगका सर्तहरू वा गोपनीयता नीतिमा परिवर्तनहरू प्रकाशित भएको मिति पछि यस साइटको कुनै पनि प्रयोगले त्यस्ता सबै परिवर्तनहरूको तपाईंको स्वीकृति गठन गर्नेछ। तपाइँ स्पष्ट रूपमा सहमत हुनुहुन्छ कि WHRC ले तपाइँलाई कुनै पनि परिवर्तनको सूचना प्रदान गर्न कुनै दायित्व छैन, र तपाइँ यहाँ स्पष्ट रूपमा कुनै पनि अधिकार त्याग गर्नुहुन्छ जुन तपाइँले यी प्रयोगका सर्तहरू वा गोपनीयता नीतिमा कुनै पनि परिवर्तनको सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

निरन्तर सञ्चालन, पहुँच, र यस साइट को रखरखाव

WHRC ले यस साइटको सञ्चालन वा कुनै पनि सेवाको प्रावधान बिना सूचना परिमार्जन, परिवर्तन, निलम्बन, समाप्त वा बन्द गर्न सक्छ र WHRC ले कुनै पनि समयमा, बिना कारण वा बिना कुनै पनि सेवालाई अस्वीकार गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दछ।

तपाइँको खाता

यदि तपाईं यस साइटको दर्ता प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो खाता र पासवर्डको गोपनीयता कायम राख्न र तपाईंको कम्प्युटरमा पहुँच प्रतिबन्धको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो खाता वा पासवर्ड अन्तर्गत हुने सबै गतिविधिहरूको लागि जिम्मेवारी स्वीकार गर्न सहमत हुनुहुन्छ। WHRC ले अधिकार सुरक्षित गर्दछ, बिना सूचना र आफ्नो पूर्ण विवेकमा, पहुँच वा सेवालाई अस्वीकार गर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने, खाताहरू समाप्त गर्ने, वा सामग्री हटाउने वा सम्पादन गर्ने।

सामान्य प्रावधानहरु

अ Use्ग्रेजी को उपयोग को यी शर्तहरु को तयारी मा प्रयोग गरीएको छ, र अंग्रेजी यी प्रयोग को शर्तहरु र उनीहरुको व्याख्या को सम्बन्ध मा नियन्त्रण भाषा हुनेछ।

प्रयोगका यी सर्तहरूको कुनै पनि प्रावधान लागू गर्न WHRC द्वारा कुनै पनि असफलतालाई कुनै पनि प्रावधानको छूट वा लागू गर्ने अधिकारको रूपमा व्याख्या गरिने छैन।

यी प्रयोगका सर्तहरू कुनै पनि सिद्धान्त वा कानूनको द्वन्द्वलाई प्रभाव नदिई वाशिंगटन राज्यको कानूनद्वारा शासित हुनेछन्। यी प्रयोगका सर्तहरूसँग सम्बन्धित वा उत्पन्न हुने विवादहरू समाधान गर्ने उद्देश्यका लागि, वा WHRC सँग सम्बन्धित कुनै अन्य विवाद वा दावीबाट उत्पन्न हुने, तपाइँ अपरिवर्तनीय र बिना शर्त: (i) राज्य र संघीयको विशेष क्षेत्राधिकारमा पेश गर्न सहमति काउन्टी अफ किंग, वाशिंगटन ("वाशिंगटन अदालतहरू") को अदालतहरू यी प्रयोगका सर्तहरूबाट उत्पन्न वा सम्बन्धित कुनै पनि मुकदमेबाजी वा विवादको लागि; (ii) वाशिंगटन अदालतहरू बाहेक यी प्रयोगका सर्तहरूबाट उत्पन्न हुने वा सम्बन्धित कुनै पनि मुकदमेबाजी सुरु नगर्न सहमत हुनुहोस्; (iii) निवेदन वा दावी नगर्न सहमत हुनुहोस् कि यसमा ल्याइएको यस्तो मुद्दा असुविधाजनक फोरममा ल्याइएको हो; र (iv) वाशिंगटन अदालतहरूले यी प्रयोगका सर्तहरूसँग सम्बन्धित सबै विवादहरूको लागि विशेष अधिकार क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा सहमत छन्।

यदि यी प्रयोग को शर्तहरु को कुनै अंश अवैध हुन को लागी आयोजित गरीएको छ, यस्तो होल्डिंग यी प्रयोग को शर्तहरु को अन्य प्रावधानहरु लाई अमान्य हुनेछैन।

यस साइट को उपयोग कुनै पनि क्षेत्राधिकार मा अनधिकृत छ कि उपयोग को शर्तहरु को सबै प्रावधानहरु लाई पूर्ण प्रभाव दिदैन, सीमा बिना यो अनुच्छेद र वारेन्टी अस्वीकरण र माथिको दायित्व बहिष्करण सहित। यस साइट को उपयोग कुनै पनि क्षेत्राधिकार मा अनधिकृत छ जहाँ सबै या यस साइट को कुनै पनी कुनै कानूनी आवश्यकताहरु लाई उल्ल्घन गर्न सक्छ र तपाइँ कुनै पनि यस्तो क्षेत्राधिकार मा यस साइट को उपयोग नगर्ने सहमत हुनुहुन्छ।

तपाइँ लागू कानूनहरु संग अनुपालन को लागी जिम्मेवार हुनुहुन्छ।

सम्पर्क गर्नुहोस्

यस साइट वा यी प्रयोगका सर्तहरूसँग सम्बन्धित प्रश्न वा टिप्पणीहरूको लागि, कृपया WHRC मा इमेल गर्नुहोस् [email protected].