Chính sách quyền riêng tư của WHRC

A. Tôn trọng Quyền riêng tư của Trung tâm Tài nguyên Sở hữu Nhà ở Washington

Trung tâm Nguồn lực Sở hữu Nhà ở Washington (“WHRC”) tôn trọng tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn. WHRC cung cấp Chính sách quyền riêng tư này để bạn biết về các hoạt động thông tin trực tuyến của WHRC và hiểu cách WHRC xử lý thông tin chúng tôi nhận được về bạn từ việc bạn sử dụng trang web WHRC có tại www.hocmn.org (“Trang web”). Bằng cách sử dụng, duyệt hoặc truy cập Trang web, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Việc bạn truy cập Trang web và mọi tranh chấp về quyền riêng tư đều phải tuân theo Điều khoản sử dụng, bao gồm các giới hạn về thiệt hại và việc áp dụng luật của Bang Washington. Việc sử dụng trang web này là hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của Trang web, bạn phải đăng xuất khỏi Trang web ngay lập tức và không được sử dụng Trang web.

B. Thông tin mà WHRC thu thập

Thông tin điện tử ẩn danh. Nói chung, bạn có thể duyệt Trang web này mà không cần cho WHRC biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân bạn. Tuy nhiên, WHRC thu thập địa chỉ IP máy tính của bạn mà bạn nhất thiết phải tiết lộ khi truy cập Trang web để dữ liệu (chẳng hạn như các trang web bạn yêu cầu) có thể được gửi đến máy tính của bạn. Trang web sử dụng “cookie”, là các mã nhận dạng duy nhất, ẩn danh mà các trang web trên Trang web có thể sử dụng để lưu trữ dữ liệu trên máy tính của bạn hoặc gửi dữ liệu đến máy chủ web của chúng tôi. WHRC có thể sử dụng dữ liệu cookie để “nhận ra” bạn khi bạn truy cập Trang web trong tương lai, để khắc phục sự cố về cách Trang web hoạt động và để phân tích nội bộ về cách mọi người sử dụng Trang web. Nếu bạn quyết định không chấp nhận cookie từ Trang web, bạn sẽ giới hạn chức năng mà WHRC có thể cung cấp khi bạn truy cập Trang web.

Tham gia các hoạt động. Khi bạn tham gia vào một số hoạt động nhất định trên Trang web, chẳng hạn như định vị các dịch vụ trong khu vực địa lý, gửi phản hồi, điền vào bản khảo sát, đăng ký sự kiện hoặc tham gia các hoạt động truyền thông xã hội liên quan đến các trang web như Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, hoặc YouTube, cho dù tại Trang web này hay trang web truyền thông xã hội, WHRC có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân và thông tin khác. Để tham gia vào các hoạt động như vậy, bạn sẽ phải cung cấp thông tin cho phép WHRC biết thông tin cụ thể về bạn là ai hoặc bạn ở đâu và có thể bao gồm nhưng không giới hạn họ và tên, địa chỉ gửi thư, mã ZIP, địa chỉ email của bạn , số điện thoại và các thông tin khác. Nếu bạn chọn chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào với WHRC, bạn sẽ thấy rằng số lượng và loại thông tin cá nhân mà WHRC yêu cầu tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Trang web. Việc bạn tham gia vào các hoạt động này là hoàn toàn tùy chọn. Tùy thuộc vào hoạt động, một số thông tin WHRC yêu cầu bạn cung cấp được xác định là bắt buộc và một số thông tin là tự nguyện. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu bắt buộc liên quan đến một hoạt động cụ thể, bạn sẽ không thể tham gia vào hoạt động đó. WHRC sẽ sử dụng một số thông tin cá nhân của bạn để gửi báo cáo cho nhiều cơ quan chính phủ, hiệp hội hoặc tổ chức khác.

Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo. WHRC có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để phân phát quảng cáo thay mặt WHRC trên Internet. Các nhà cung cấp có thể thu thập thông tin ẩn danh về những lần bạn truy cập Trang web và sự tương tác của bạn với các sản phẩm và dịch vụ của WHRC. Họ có thể sử dụng cookie và các công cụ trực tuyến khác như thẻ pixel và thẻ hành động để phân phát quảng cáo và cá nhân hóa trải nghiệm web của bạn dựa trên những lần truy cập trước đó của bạn vào Trang web. Họ cũng có thể sử dụng thông tin về các lượt truy cập của bạn vào Trang web và các trang web khác để nhắm mục tiêu quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ. Thông tin ẩn danh này được thu thập thông qua việc sử dụng cookie. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập hoặc sử dụng trong quá trình này. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này không biết tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email của bạn hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác về bạn. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba là thành viên của “Sáng kiến Quảng cáo Quốc gia” (“NAI”). Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về hoạt động này hoặc từ chối cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba là thành viên NAI sử dụng thông tin ẩn danh này, hãy truy cập trang từ chối của người tiêu dùng NAI bằng cách nhấp vào đây: www.networkadvertising.org/choices.

C. Cách WHRC sử dụng thông tin được thu thập trên trang web này

WHRC sử dụng địa chỉ IP của bạn để: (a) giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ WHRC, quản lý và cải thiện Trang web cũng như đo lường việc sử dụng Trang web; (b) xác định loại trình duyệt web được sử dụng, các trang đã xem, các trang web mà từ đó khách truy cập tìm thấy Trang web này cũng như các cụm từ tìm kiếm và công cụ tìm kiếm được sử dụng để tìm Trang web này; và (c) thu thập thông tin phân tích trang web khác liên quan đến việc sử dụng và điều hướng Trang web của khách truy cập. Thông tin này không xác định cá nhân bạn. Đôi khi WHRC có thể tổng hợp dữ liệu này với dữ liệu trên các trang được người dùng khác truy cập để theo dõi mô hình lưu lượng truy cập tổng thể của khách truy cập và cung cấp thông tin tổng hợp này cho các nhà cung cấp, đối tác kinh doanh hoặc các bên khác để chứng minh mức độ quan tâm đến Trang web và giúp WHRC lập kế hoạch đối với yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật.

WHRC có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các hoạt động cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ khách hàng, đăng ký sự kiện, tiếp thị và nghiên cứu, cung cấp dịch vụ, thông tin khuyến mãi và các thông tin khác cho bạn cũng như liên hệ với bạn về các thông báo hành chính. WHRC có thể chia sẻ thông tin này với các chi nhánh hoặc đối tác kinh doanh của mình liên quan đến bất kỳ hoạt động nào nêu trên. Trừ khi được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, WHRC sẽ không cung cấp hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty nào khác để sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc chào mời.

WHRC luôn có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp ở định dạng ẩn danh hoặc tổng hợp không nhận dạng cá nhân bạn. Việc sử dụng này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đánh giá các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống hiện có; để hỗ trợ phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ mới; nghiên cứu; để xác định xu hướng và thay đổi trong các ngành liên quan; và chuẩn bị và nộp báo cáo cho nhiều cơ quan chính phủ, hiệp hội, người cho vay, REALTORS®, hoặc các tổ chức khác.

WHRC có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong bất kỳ trường hợp nào sau đây: (a) để đáp lại trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, lệnh của tòa án hoặc các thủ tục hoặc yêu cầu pháp lý khác hoặc theo yêu cầu của luật hoặc quy định hiện hành; (b) để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của WHRC hoặc của các chi nhánh hoặc đối tác kinh doanh của WHRC hoặc của những người khác; hoặc (c) như WHRC, theo quyết định riêng của mình, tin là phù hợp trong những trường hợp khẩn cấp để ứng phó với mối đe dọa được nhận thấy đối với sự an toàn cá nhân, tài sản hoặc quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Ngoài ra, vì cơ sở dữ liệu của WHRC là tài sản kinh doanh nên trong trường hợp WHRC được tổ chức lại hoặc trở thành một phần của tổ chức khác, bạn đồng ý bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho người kế nhiệm mua lại phần lớn tài sản kinh doanh của WHRC hoặc tới một chi nhánh, nếu có.

WHRC sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu, tên người dùng, thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin cá nhân khác của bạn qua email. Hành vi này, được gọi là "lừa đảo", là một trò lừa đảo được thiết kế để đánh cắp thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn nhận được một email có vẻ như là từ WHRC yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, đừng trả lời email đó.

D. Mối quan hệ của WHRC với các trang web khác có thể được truy cập thông qua trang web này

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Ngoài ra, các trang web khác có thể chứa các liên kết đến Trang web này. WHRC không xem xét hoặc giám sát các trang web được liên kết với Trang này và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật liên quan đến bất kỳ trang web nào khác. Nếu bạn truy cập một trong những trang web khác, bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư trên trang web đó. Trong trường hợp Trang web này chứa liên kết đến một trang web khác do WHRC sở hữu và/hoặc điều hành hoặc liên kết với WHRC, việc sử dụng trang web đó có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng và chính sách quyền riêng tư khác và bổ sung.

E. Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

WHRC thực hiện những biện pháp phòng ngừa hợp lý và đã triển khai các quy trình quản lý và kỹ thuật để bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu và thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân. Tuy nhiên, WHRC không thể bảo đảm chống lại mọi mất mát, lạm dụng, tiết lộ trái phép hoặc thay đổi hoặc phá hủy dữ liệu hoặc thông tin cá nhân. Mặc dù WHRC cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, WHRC không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền đến hoặc từ Trang web này, qua email hoặc cách khác và bạn phải tự chịu rủi ro khi cung cấp thông tin đó. Bạn thừa nhận rằng: (a) có những hạn chế về bảo mật và quyền riêng tư trong hệ thống máy tính và trên Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của WHRC; (b) không thể đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của bất kỳ và tất cả thông tin cũng như dữ liệu được trao đổi giữa bạn và WHRC thông qua Trang web, bao gồm cả thông tin cá nhân; và (c) bất kỳ thông tin và dữ liệu nào như vậy có thể bị bên thứ ba xem hoặc giả mạo trong khi thông tin hoặc dữ liệu đó đang được sử dụng, truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ.

F. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

WHRC có quyền sửa đổi toàn bộ hoặc một phần Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn từ bỏ rõ ràng mọi quyền nhận thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư này. WHRC khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư này thường xuyên khi bạn sử dụng Trang web để đảm bảo bạn biết các thông lệ hiện tại. Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào sau ngày WHRC thực hiện các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với tất cả các thay đổi đó.