Đối mặt với tịch thu nhà vì đại dịch?
Trợ giúp có sẵn!

Trung tâm Tài nguyên Quyền sở hữu Nhà ở Washington (WHRC) dành riêng cho việc giáo dục và trao quyền cho các chủ nhà hiện tại và tương lai ở Tiểu bang Washington.

Bạn có cần sự giúp đỡ bây giờ không? Sử dụng cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi hoặc số điện thoại đường dây nóng để liên hệ với chúng tôi.

Dịch vụ thông dịch miễn phí có sẵn qua điện thoại với hơn 220 ngôn ngữ.

Dịch vụ & Tài nguyên


Đối mặt với Tịch biên

Có những bước bạn có thể thực hiện có thể giúp bạn tránh bị tịch thu tài sản.

Tìm hiểu thêm

Mua nhà

Nhận thông báo. Đạt được mục tiêu của bạn. Hỗ trợ người mua nhà có thể giúp.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ sửa chữa

Có thể có trợ giúp để sửa chữa, bảo trì hoặc sửa đổi ngôi nhà của bạn.

Tìm hiểu thêm

Các nguồn lực khác

Ngay cả sau khi mua nhà, bạn có thể cần trợ giúp hoặc có thắc mắc.

Tìm hiểu thêm