Washington Homeownership Resource Center Logo

Giáo dục và trao quyền cho các chủ nhà hiện tại và tương lai ở Bang Washington.

Bạn có cần sự giúp đỡ bây giờ không?

Sử dụng cổng thông tin trực tuyến hoặc số điện thoại đường dây nóng để liên hệ với chúng tôi. Dịch vụ thông dịch miễn phí có sẵn qua điện thoại với hơn 220 ngôn ngữ.
A Black father and mother holding their young son and daughter while smiling as they sit down in front of a home.

Chúng tôi tự hào là một đối tác trong Sáng kiến Ngôi nhà Da đen!

Sáng kiến Nhà dành cho Người da đen (BHI) là một nỗ lực mới của khu vực nhằm tăng tỷ lệ sở hữu nhà của người Da đen ở Nam Seattle, Quận Nam King và Quận North Pierce.

Tìm hiểu thêm

Thêm Dịch vụ & Tài nguyên


Đối mặt với Tịch biên

Có những bước bạn có thể thực hiện có thể giúp bạn tránh bị tịch thu tài sản.

Tìm hiểu thêm

Mua nhà

Nhận thông báo. Đạt được mục tiêu của bạn. Hỗ trợ người mua nhà có thể giúp.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ sửa chữa

Có thể có trợ giúp để sửa chữa, bảo trì hoặc sửa đổi ngôi nhà của bạn.

Tìm hiểu thêm

Các nguồn lực khác

Ngay cả sau khi mua nhà, bạn có thể cần trợ giúp hoặc có thắc mắc.

Tìm hiểu thêm

tin tức nổi bật

Tuyên bố WHRCvề Black Lives Matter

ĐỌC BÀI VIẾT

Câu hỏi về quyền sở hữu nhà?
WHRC sẵn sàng trợ giúp.

Chúng tôi có thể giúp bạn kết nối với các công cụ và nguồn lực đã được kiểm định để giúp bạn đạt được ước mơ làm chủ nhà và thành công với tư cách là một chủ nhà.

  • Các lớp học giáo dục cho người mua nhà trước khi mua hoặc tư vấn nhà ở
  • Các Chương trình Hỗ trợ Trả trước hoặc Trợ giúp khác để mua nhà
  • Tư vấn về Nhà ở Ngăn chặn Việc tịch thu Nhà ở
  • Trợ giúp pháp lý ngăn chặn tịch thu nhà
  • Hỗ trợ sửa chữa nhà hoặc sửa chữa nhà
  • Các Chương trình Hỗ trợ Thanh toán (Tính khả dụng khác nhau. Gọi để biết thông tin)

CỔNG WHRC877-894-4663
A couple sits closely on the ground as the man holds a piece of cardboard bent in the shape of a roof over their heads with their young child sitting in his lap.