Dobrodošli na web stranicu Washington Homeownership Resource Center (WHRC). WHRC sa zadovoljstvom čini ovu web stranicu koja se nalazi na homeownership-wa.org („Site”) dostupna za vašu upotrebu i korist. Korištenjem stranice slažete se da ćete biti vezani dolje navedenim Uvjetima korištenja. Korištenje ove stranice je isključivo dobrovoljno. Ako se ne slažete sa ovim Uvjetima korištenja i Politikom privatnosti, morate se odmah odjaviti sa stranice i ne smijete je koristiti.

Ovi Uslovi korištenja primjenjuju se na vaš pristup i korištenje ove stranice i ni na koji način ne mijenjaju odredbe i uslove bilo kojeg drugog ugovora koji možete imati sa WHRC-om, osim ako WHRC ne odredi drugačije. Ako prekršite bilo koji od ovih uslova i odredbi, vaše ovlaštenje za korištenje ove stranice automatski prestaje i morate odmah prekinuti korištenje ove stranice. WHRC zadržava pravo da opozove bilo koji ili sva ovlaštenja za pristup i korištenje odobrena posjetiteljima stranice.

Prikupljanje informacija o posjetiteljima na ovoj web stranici

Sve informacije prikupljene na ovom sajtu su regulisane Politikom privatnosti, osim ako nije drugačije navedeno. Da biste pristupili i koristili određene usluge dostupne putem stranice, od vas će se možda tražiti da se registrujete kod WHRC-a putem stranice za prijavu/registraciju i morate pristati da budete vezani svim dodatnim primjenjivim odredbama i uvjetima koji se tamo nalaze.

Autorska prava

Sav sadržaj, softver i tehnologija uključeni na ovu stranicu ili korišteni u radu ove stranice, kao što su tekst, grafika, logotipi, ikone, dijagrami, dokumenti, audio i/ili vizuelni isječci, vlasništvo je ili licencirano vlasništvo WHRC-a ili svojim dobavljačima sadržaja, softvera i tehnologije, i zaštićen je američkim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Kompilacija (što znači prikupljanje, uređenje i sastavljanje) svih sadržaja na ovoj stranici je ekskluzivno vlasništvo WHRC-a i zaštićeno je američkim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima. WHRC vam daje dozvolu da pregledate i koristite sadržaj, softver i tehnologiju koji su vam dostupni na Stranici u vezi s vašim ličnim, nekomercijalnim korištenjem Stranice u skladu sa smjernicama, uputama i ograničenjima opisanim na Stranici. Kopije bilo kojeg materijala sa ove stranice moraju jasno prikazivati odgovarajuća obavještenja o autorskim pravima.

Zaštitni znakovi

Žigovi, uslužni znakovi, zaštitni odijevanje i „izgled i osjećaj“ („Žigovi“) koji se koriste i prikazuju na ovoj stranici su registrovani i neregistrovani zaštitni znakovi WHRC-a i drugih. Ništa na ovom sajtu neće se tumačiti kao davanje, implicirano, zabrana ili na drugi način, bilo koje licence ili prava na korišćenje bilo kog žiga prikazanog na ovoj stranici, bez prethodne pismene dozvole vlasnika žiga. Drugi nazivi proizvoda i kompanija pomenuti na ovom sajtu mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

Ostalo intelektualno vlasništvo

Sva druga prava intelektualne svojine u vezi sa sadržajem, softverom i tehnologijom uključena na ovu stranicu ili korištena u radu ove stranice, uključujući, bez ograničenja, patente, poslovne tajne, trgovačku odjeću, prava publiciteta, prava karaktera, naslove i umjetničke i moralna prava su vlasništvo ili licencirano vlasništvo WHRC-a. Svaka upotreba ovih prava bez prethodne pismene dozvole WHRC-a je strogo zabranjena.

Tačnost

Informacije na ovom sajtu mogu sadržati štamparske greške, netačnosti ili propuste u vezi sa uslugama, opisima, informacijama i drugim stvarima. WHRC zadržava pravo da ispravi sve greške, netačnosti ili propuste i da prekine, promijeni ili ažurira informacije u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.

Veze na druge web lokacije

Stranica može sadržavati veze do drugih web stranica. Osim toga, druge web stranice mogu sadržavati veze do ove stranice. WHRC ne pregleda niti nadzire web stranice povezane sa ovom Stranicom i WHRC nije odgovoran za sadržaj ili politike bilo koje druge web stranice. Bilo koja veza koju uspostavi WHRC ne predstavlja podršku drugih web stranica niti stvara odnos između WHRC-a i operatera drugih web stranica. WHRC se odriče svake odgovornosti u vezi s vašim korištenjem bilo koje druge web stranice, a vi oslobađate WHRC svake odgovornosti u vezi s vašim korištenjem bilo koje veze na drugu web stranicu ili vašim korištenjem bilo koje druge web stranice. Kada ova stranica sadrži vezu do druge web stranice u vlasništvu i/ili kojom upravlja WHRC, takvo korištenje web stranice može biti podložno različitim i dodatnim uvjetima korištenja i pravilima i uvjetima politike privatnosti.

Sadržaj trećih strana

nezavisno od WHRC-a. WHRC ne pregledava ovaj sadržaj i nije odgovoran za njega. Vaše interakcije s osobama ili organizacijama koje se nalaze na ili putem vašeg korištenja ove stranice su isključivo između vas i takvih osoba ili organizacija. Trebali biste provesti bilo koju istragu koju smatrate potrebnim ili prikladnom prije nego što nastavite sa bilo kakvim online ili offline poslovima s bilo kojom od ovih trećih strana. WHRC se odriče svake odgovornosti u vezi sa takvim sadržajem i poslovima, a vi oslobađate WHRC svake odgovornosti u vezi s takvim sadržajem i poslovima. Ako postoji spor između vas i bilo koje treće strane u vezi sa takvim sadržajem ili poslovima, ili na neki drugi način, slažete se da WHRC nije u obavezi da se uključi.

Odricanje od garancija

OVAJ SAJT I SVI SADRŽAJI, MATERIJALI I USLUGE DOSTUPNI PREKO SAJTA SE PRUŽAJU NA OSNOVU „KAKVI JESU, SA SVIM NEDOSTAKAMA“ I „KAKO DOSTUPNO“ BEZ BILO KOJE VRSTE GARANCIJA, BILO IZRIČITO. WHRC SE ODRIČE SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČAVANJA, GARANCIJE PRAVA, NEKRŠENJA PRAVA I PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PRODAJNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, SVRHU I SVRHU, NTENT. WHRC SE ODRIČE BILO KAKVOG IZJAVLJIVANJA ILI GARANCIJE DA ĆE KORIŠĆENJE OVE SAJTA ZADOVOLJITI, ILI VAM OMOGUĆITI DA ZADOVOLJATE ZAHTJEVE BILO KOJE VLADINE AGENCIJE, UDRUŽENJA ILI DRUGE ORGANIZACIJE. WHRC NE DAJE NIKAKVO ZASTUPANJE NI GARANCIJU DA JE SADRŽAJ OBAVEZEN NA OVOM SAJTU PRIMJENLJIV ILI PRIGODAN ZA UPOTREBU NA LOKACIJAMA VAN SJEDINJENIH DRŽAVA. NIŠTA U OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA NI U BILO KOJEM USMENOM ILI PISMENOM OPISU OVOG SAJTA NEĆE PREDSTAVLJATI ZASTUPANJE ILI GARANCIJU U ODNOSU NA OVAJ SAJT.

POTVRĐUJETE, KORIŠTENJEM OVE STRANICE, DA SE TAKVA KORIŠTENJA IZLOŽITE SAMO NA VAŠ RIZIK.

Ova stranica i svi sadržaji, materijali i usluge koje se pružaju putem stranice služe samo za obrazovnu i informativnu upotrebu. Ništa što se nalazi na ovom sajtu se ne bi trebalo razmatrati ili koristiti kao zamena za pravni savet. Savjetujemo korisnicima ove stranice da potraže savjet kvalifikovanog advokata s pitanjima koja se odnose na vašu situaciju.

 

Ograničenje odgovornosti

Ni u kom slučaju ni WHRC ni njegove filijale ili agenti neće biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, kaznenu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz ili na bilo koji način povezana s korištenjem ove stranice, bilo da se zasniva na ugovoru, deliktu, garanciji , strogu odgovornost ili na neki drugi način, čak i ako ste upozoreni na mogućnost takve štete.

Određeni državni zakoni ne dozvoljavaju ograničenja implicitnih garancija ili isključenje ili ograničenje određenih šteta. Ako se ovi zakoni odnose na vas, neka ili sva gore navedena odricanja odgovornosti, isključenja ili ograničenja se možda neće primjenjivati na vas, a možda ćete imati i dodatna prava.

Ni pod kojim okolnostima ukupna odgovornost WHRC-a koja proizilazi iz ili se odnosi na vaše korištenje ove stranice neće premašiti pet dolara ($5.00).

Odricanje od klase akcija

Korištenjem ove web stranice slažete se da nećete podnijeti nikakve zahtjeve protiv WHRC -a bilo kakvom grupnom tužbom ili predstavkom, bilo kao predstavnik klase ili kao član klase.

Zabranjene aktivnosti i obaveze posjetitelja

Kao posjetitelj ili korisnik ove web stranice ne smijete:

 • Objavljivanje, uključujući e-poštu, bilo koji sadržaj ili informacije koje su lažne ili netačne;
 • Objavite bilo koji sadržaj koji je nezakonit, štetan, prijeteći, uvredljiv, uznemirujući, deliktiran, klevetnički, vulgaran, opscen, klevetan, zadire u tuđu privatnost ili sadržaj koji bi se inače mogao smatrati neprihvatljivim;
 • lažno predstavljati ili koristiti identitet druge osobe ili organizacije, ili lažno navesti ili na drugi način lažno predstavljati svoju povezanost s nekom osobom ili organizacijom;
 • Uključite se u bilo kakve aktivnosti ili manipulišete identifikacionim materijalom kako biste pogrešno predstavili porijeklo sadržaja;
 • Objavite bilo koji sadržaj koji podliježe ograničenjima otkrivanja podataka;
 • Objavite bilo koji materijal, stavke, informacije ili sadržaj koji krši ili na drugi način krši bilo koji patent, autorsko pravo, zaštitni znak ili bilo koja druga prava intelektualnog vlasništva;
 • Objavljujte sve neželjene ili neovlaštene reklamne ili promotivne materijale, uključujući, bez ograničenja, „neželjenu poštu“, „neželjenu poštu“, „lančana pisma“, „piramidalne sheme“ ili bilo koji drugi oblik traženja;
 • Koristite Stranicu za širenje bilo koje informacije ili sadržaja, uključujući e-poštu, koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, uvredljivi, uznemiravajući, povrijedni, klevetnički, vulgarni, opsceni, klevetnički, koji zadiru u tuđu privatnost, ili informacije ili sadržaj koji bi se inače mogli smatrati biti neprikladan;
 • Objavite bilo koji materijal koji sadrži softverske viruse ili bilo koji drugi oštećeni računalni kod, datoteke ili programe koji ometaju upotrebu bilo kojeg računalnog softvera ili hardvera ili telekomunikacijske opreme;
 • Ometati ili na drugi način ograničiti upotrebu ove stranice od strane drugih korisnika; ili prikupljati, sastavljati ili pohranjivati lične podatke o drugim korisnicima ove stranice;
 • Ometati ili ometati rad ove stranice preopterećenjem ili prekoračenjem kapaciteta ove stranice ili sistemskih resursa; računi; korisnička imena i lozinke; serveri; ili mreže povezane ili dostupne putem ove stranice ili bilo koje pridružene ili povezane stranice;
 • Ometati ili ometati sigurnost, ili na drugi način uzrokovati štetu ovoj stranici ili sistemskim resursima; računi; korisnička imena i lozinke; serveri; ili mreže povezane ili dostupne putem ove stranice ili bilo koje pridružene ili povezane stranice
 • Koristite bilo koje robote, pauke, druge automatske uređaje ili ručne procese za „grebanje ekrana“, nadgledanje, „miniranje“ ili kopiranje web stranica na Stranici ili sadržaja koji se na njoj nalazi bez prethodne, izričite i pismene dozvole WHRC-a; ili
 • Koristite ovu web stranicu u komercijalne svrhe.
 • Slažete se da ste isključivo odgovorni za objavljivanje bilo kojeg sadržaja koji učinite dostupnim na ovoj web stranici (“Korisnički sadržaj”). Pored prava koja su WHRC-u dodijeljena drugdje u ovim Uvjetima korištenja, ovime dajete WHRC-u neopozivo pravo na kopiranje i korištenje Korisničkog sadržaja u vezi sa ovom Stranicom iu svrhe povezane s vašim Objavom korisničkog sadržaja. Iako WHRC nema obavezu da pregleda, uređuje ili prati bilo koji korisnički sadržaj ili ponašanje korisnika na ovoj stranici, WHRC zadržava pravo, i ima apsolutnu diskreciju, da ukloni, pregleda ili uredi bilo koji korisnički sadržaj i da nadzire svako ponašanje korisnika na ovoj stranici. Stranica u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga bez prethodne najave. Vi ste isključivo odgovorni za kreiranje rezervnih kopija i zamjenu bilo kojeg vašeg korisničkog sadržaja o svom trošku i trošku.

Objavljivanjem korisničkog sadržaja na ovom sajtu, izjavljujete i jamčite da (a) korisnički sadržaj nije povjerljiv; (b) imate sva potrebna prava za postavljanje korisničkog sadržaja na ovu stranicu i za dodjelu prava WHRC-u koja dajete u ovim Uslovima korištenja; (c) Korisnički sadržaj je tačan i nije obmanjujući ili štetan na bilo koji način; (d) Korisnički sadržaj, vaše korištenje i objava u vezi sa ovom Stranicom, ne krši i neće kršiti ove Uslove korištenja ili bilo koji primjenjiv lokalni, državni, nacionalni ili međunarodni statut, propis ili zakon.

Podnesci

Sva pitanja, komentari, prijedlozi i slični materijali ili informacije koje pošaljete ili dostavite WHRC-u ili trećem dobavljaču na ovoj web stranici, putem pošte ili na drugi način (zajedno, „Podnesci“), postat će vlasništvo WHRC-a; i ovime prenosite, prodajete i prenosite WHRC-u sva svoja prava, vlasništvo i interes u i na bilo koji takav podnesak, uključujući, bez ograničenja, bilo koji i sva povezana patentna, autorska prava, žig i druga prava intelektualne svojine. WHRC nema nikakvu obavezu bilo koje vrste da održava bilo kakvu povjerljivost u vezi s takvim podnescima. WHRC će ih moći slobodno koristiti u bilo koju svrhu bez da vas obavijesti ili dobije vaš pristanak, i bez ograničenja ili naknade.

Odšteta

Saglasni ste da ćete obeštetiti, braniti i zadržati WHRC i njegove nasljednike i ustupke bezopasnim od i protiv i u vezi sa bilo kojim i svim potraživanjima, zahtjevima, gubicima, troškovima, troškovima, obavezama, obavezama, štetama, povratima i nedostacima, uključujući kamate, kazne i razumne advokatske naknade koje WHRC snosi ili trpi u vezi s vašim korištenjem ove Stranice, vašim propustom da izvršite bilo koju od vaših obaveza prema ovim Uvjetima korištenja, ili vašim kršenjem bilo kojeg od vaših izjava ili garancija datih prema ovim Pravila korištenja.

Izmene uslova korišćenja

WHRC može revidirati ove Uslove korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Svako korištenje ove stranice nakon datuma objavljivanja promjena ovih Uslova korištenja ili Politike privatnosti na ovoj web stranici predstavlja vaše prihvaćanje svih takvih promjena. Izričito se slažete da WHRC neće imati obavezu da vam dostavi bilo kakvo obavještenje o bilo kakvim promjenama i ovim se izričito odričete bilo kakvog prava koje možda imate da primate obavještenje o bilo kakvim promjenama ovih Uslova korištenja ili Politike privatnosti.

Kontinuirani rad, pristupačnost i održavanje ove web stranice

WHRC može izmijeniti, promijeniti, suspendirati, prekinuti ili prekinuti rad ove stranice ili pružanje bilo koje usluge bez prethodne najave i WHRC zadržava pravo da odbije uslugu bilo kome u bilo koje vrijeme, sa ili bez razloga.

Vaš račun

Ako ste registrovani korisnik ovog sajta, odgovorni ste za održavanje poverljivosti vašeg naloga i lozinke i za ograničavanje pristupa vašem računaru. Saglasni ste da prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim nalogom ili lozinkom. WHRC zadržava pravo, bez prethodne najave i po svom nahođenju, da odbije ili ograniči pristup ili uslugu, ukine račune ili ukloni ili uredi sadržaj.

Opšte odredbe

Engleski je korišten u pripremi ovih Uslova korištenja, a engleski će biti jezik kontrole u odnosu na ove Uslove korištenja i njihovo tumačenje.

Bilo kakav propust od strane WHRC-a da provede bilo koju odredbu ovih Uvjeta korištenja neće se tumačiti kao odricanje od bilo koje odredbe ili prava na provođenje iste.

Ovi Uslovi korišćenja će biti regulisani zakonima države Vašington bez davanja na snagu bilo kakvih principa ili sukoba zakona. U svrhu rješavanja sukoba koji se odnose na ili proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja, ili koji proizlaze iz bilo kojeg drugog spora ili zahtjeva u vezi sa WHRC-om, vi neopozivo i bezuslovno: (i) pristajete na podvrgavanje isključivoj nadležnosti države i savezne države sudovima u okrugu King, Washington („Sudovi u Washingtonu“) za bilo kakve parnice ili sporove koji proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja ili se odnose na njih; (ii) saglasni da neće pokretati bilo kakve parnice koje proizlaze iz ovih Uslova korišćenja ili se odnose na njih, osim na sudovima u Vašingtonu; (iii) saglasni da se ne izjašnjavaju ili ne tvrde da je takva parnica pokrenuta u nezgodnom forumu; i (iv) slažete se da sudovi u Washingtonu predstavljaju isključivu nadležnost za sve sporove koji se odnose na ove Uslove korištenja.

Ako se smatra da su neki dijelovi ovih Uslova korištenja nevažeći, takvo zadržavanje neće poništiti ostale odredbe ovih Uslova korištenja.

Korištenje ove web stranice je neovlašteno u bilo kojoj jurisdikciji koja ne daje u potpunosti efekte na sve odredbe ovih Uslova korištenja, uključujući bez ograničenja ovaj stav i gore navedena odricanja od jamstva i isključenja odgovornosti. Korištenje ove web stranice je neovlašteno u bilo kojoj nadležnosti u kojoj bi cijela ili bilo koji dio ove web stranice mogao prekršiti bilo koje zakonske zahtjeve i slažete se da nećete pristupiti ovoj web stranici u bilo kojoj takvoj nadležnosti.

Vi ste odgovorni za poštivanje važećih zakona.

Kontakt

Za pitanja ili komentare u vezi sa ovom web lokacijom ili ovim Uvjetima korištenja, pošaljite email na WHRC na [email protected].