Pravila korištenja

Dobrodošli na web stranicu Washington Resource Center Resource Center (WHRC). WHRC sa zadovoljstvom čini ovu web stranicu koja se nalazi na adresi homeownership-wa.org („stranica“) dostupnom za vašu upotrebu i korist. Korištenjem web stranice slažete se da ćete se pridržavati dolje navedenih Uslova korištenja. Korištenje ove web stranice strogo je dobrovoljno. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja i Politikom privatnosti, morate se odmah odjaviti sa stranice i ne smijete je koristiti.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na vaš pristup i korištenje ove web stranice i ni na koji način ne mijenjaju odredbe i uslove bilo kojeg drugog ugovora koji imate sa WHRC -om, osim ako WHRC ne odredi drugačije. Ako prekršite bilo koji od ovih uvjeta i odredbi, vaše ovlaštenje za korištenje ove web stranice automatski prestaje i morate odmah prekinuti korištenje ove web stranice. WHRC zadržava pravo da opozove bilo koja ili sva ovlaštenja za pristup i korištenje dodijeljena posjetiteljima web stranice.

Prikupljanje informacija o posjetiteljima na ovoj web stranici

Sve informacije prikupljene na ovoj web stranici uređene su politikom privatnosti, osim ako nije drugačije navedeno. Da biste pristupili i koristili određene usluge dostupne putem ove web stranice, od vas će se možda zahtijevati da se registrirate u WHRC -u putem stranice za prijavu/registraciju i morate se složiti da ćete biti vezani svim dodatnim primjenjivim odredbama i odredbama koje se tamo nalaze.

Autorska prava

Sav sadržaj, softver i tehnologija uključeni na ovu web stranicu ili korišteni u radu ove web stranice, poput teksta, grafike, logotipa, ikona, dijagrama, dokumenata, audio i/ili vizualnih isječaka, vlasništvo su ili licencirano vlasništvo WHRC -a ili njegovih dobavljača sadržaja, softvera i tehnologije i zaštićen je američkim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Kompilacija (što znači prikupljanje, uređivanje i sklapanje) svih sadržaja na ovoj web stranici je isključivo vlasništvo WHRC -a i zaštićena je američkim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima. WHRC vam daje dopuštenje za pregled i upotrebu sadržaja, softvera i tehnologije koji su vam dostupni na web stranici u vezi s vašom ličnom, nekomercijalnom upotrebom web stranice u skladu sa smjernicama, uputama i ograničenjima opisanim na web stranici. Kopije bilo kojeg materijala sa ove web stranice moraju jasno prikazivati odgovarajuća upozorenja o autorskim pravima.

Zaštitni znakovi

Zaštitni znakovi, zaštitni znakovi, zaštitni znak i „izgled i osjećaj“ („Zaštitni znakovi“) koji se koriste i prikazuju na ovoj web stranici su registrirani i neregistrirani zaštitni znaci WHRC -a i drugi. Ništa na ovoj web stranici neće se tumačiti kao davanje, implicitno, ukidanje ili na bilo koji drugi način, bilo koje licence ili prava na korištenje bilo kojeg zaštitnog znaka prikazanog na ovoj web stranici, bez prethodnog pisanog dopuštenja vlasnika zaštitnog znaka. Ostali nazivi proizvoda i kompanija koji se spominju na ovoj web stranici mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

 

Ostalo intelektualno vlasništvo

Sva druga prava intelektualnog vlasništva u vezi sa sadržajem, softverom i tehnologijom koja se nalaze na ovoj web stranici ili se koriste u radu ove web stranice, uključujući bez ograničenja, patente, poslovne tajne, poslovnu odjeću, prava na publicitet, prava na likove, naslove, umjetnička i moralna prava su vlasništvo ili licencirana imovina WHRC -a. Bilo kakvo korištenje ovih prava bez prethodnog pisanog odobrenja WHRC -a strogo je zabranjeno.

 

Tačnost

Podaci na ovoj web stranici mogu sadržavati štamparske greške, netočnosti ili propuste u vezi sa uslugama, opisima, informacijama i drugim stvarima. WHRC zadržava pravo ispraviti sve greške, netočnosti ili propuste te prekinuti, promijeniti ili ažurirati informacije u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.

Veze na druge web lokacije

Stranica može sadržavati veze do drugih web stranica. Osim toga, druge web stranice mogu sadržavati veze do ove web stranice. WHRC ne pregledava i ne prati web stranice povezane s ovom web lokacijom, a WHRC nije odgovoran za sadržaj ili politiku bilo koje druge web stranice. Bilo koja veza koju je uspostavio WHRC ne predstavlja odobrenje drugih web stranica niti stvara odnos između WHRC -a i operatera drugih web stranica. WHRC se odriče bilo kakve odgovornosti u vezi s vašim korištenjem bilo koje druge web stranice i oslobađate WHRC od svake odgovornosti u vezi s vašim korištenjem bilo koje veze na drugu web stranicu ili upotrebom bilo koje druge web stranice. Tamo gdje ova web stranica sadrži vezu na drugu web stranicu koja je u vlasništvu i/ili kojom upravlja WHRC, takva upotreba web stranice može biti podložna različitim i dodatnim uvjetima korištenja i odredbama i odredbama politike privatnosti.

Sadržaj trećih strana

Ova web stranica može sadržavati ili vam omogućiti pristup sadržaju trećih strana, koji je potpuno neovisan o WHRC -u. WHRC ne pregledava ovaj sadržaj i nije odgovoran za njega. Vaša interakcija s osobama ili organizacijama koja se nalazi na ili putem vašeg korištenja ove web stranice isključivo je između vas i takvih osoba ili organizacija. Prije nego što nastavite s bilo kakvim internetskim ili offline poslovima s bilo kojom od ovih trećih strana, trebali biste provesti bilo koju istragu za koju smatrate da je potrebna ili prikladna. WHRC se odriče bilo kakve odgovornosti u vezi sa takvim sadržajem i poslovima, a vi oslobađate WHRC od svake odgovornosti koja se odnosi na takav sadržaj i postupke. Ako postoji spor između vas i bilo koje treće strane u vezi s takvim sadržajem ili poslovima, ili na neki drugi način, slažete se da WHRC nije dužan sudjelovati.

Odricanje od garancija

OVA MJESTO I SVI SADRŽAJ, MATERIJALI I USLUGE DOSTUPNI KROZ MJESTO SE DOSTAVLJAJU NA "JASNOM, SA SVIM NEDOSTACIMA" I "KOLIKO JE DOSTUPNO" BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, BILO KOJE IZRAŽENE ILI IMPLICIRANE. WHRC SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVA NA NASLOV, NEKRŠENJE I IMPLICIRANE GARANCIJE PRODAVLJANJA, FITNESS ZA POSEBNI PONUDA, WPS WHRC SE ODRIČE BILO KAKVOG ZASTUPANJA ILI JAMSTVA DA ĆE KORIŠĆENJE OVE STRANICE ZADOVOLJITI, ILI VAM Omogućiti zadovoljenje, ZAHTJEVE BILO KOJE VLADINE AGENCIJE, UDRUŽENJA ILI DRUGE ORGANIZACIJE. WHRC NE IZGLEDA NEMA ZASTUPANJA ILI JAMSTVA NA SADRŽAJ KOJI JE NAVEDEN NA OVOJ STRANICI. NIŠTA U OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA ILI U BILO KOJEM USMENOM ILI PISMENOM OPISU OVOG MJESTA SASTAVLJAĆE ZASTUPANJE ILI JAMSTVO U ODNOSU NA OVU STRANICU.

POTVRĐUJETE, KORIŠTENJEM OVE STRANICE, DA SE TAKVA KORIŠTENJA IZLOŽITE SAMO NA VAŠ RIZIK.

Ova web stranica i svi sadržaji, materijali i usluge koji se pružaju putem web stranice su samo za obrazovnu i informativnu upotrebu. Ništa sadržano na ovoj web stranici ne smatra se niti bi trebalo uzeti u obzir ili koristiti kao zamjena za pravni savjet. Korisnicima ove web stranice savjetujemo da zatraže savjet kvalificiranog odvjetnika za pitanja koja se odnose na vašu konkretnu situaciju.

 

Ograničenje odgovornosti

Ni u kojem slučaju niti WHRC, niti njegove podružnice ili agenti neće biti odgovorni za bilo kakvu izravnu, neizravnu, kaznenu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz ili je na bilo koji način povezana s korištenjem ove web stranice, bilo na temelju ugovora, prekršaja, jamstvo, stroga odgovornost ili na drugi način, čak i ako se upozori na mogućnost takve štete.

Određeni državni zakoni ne dopuštaju ograničenja impliciranih garancija ili isključenje ili ograničenje određene štete. Ako se ovi zakoni primjenjuju na vas, neka ili sva gore navedena odricanja, isključenja ili ograničenja se možda neće odnositi na vas, a možda imate i dodatna prava.

Ni pod kojim okolnostima ukupna odgovornost WHRC -a koja proizlazi iz ili se odnosi na vašu upotrebu ove web stranice neće premašiti pet dolara ($5.00).

Odricanje od klase akcija

Korištenjem ove web stranice slažete se da nećete podnijeti nikakve zahtjeve protiv WHRC -a bilo kakvom grupnom tužbom ili predstavkom, bilo kao predstavnik klase ili kao član klase.

Zabranjene aktivnosti i obaveze posjetitelja

Kao posjetitelj ili korisnik ove web stranice ne smijete:

 • Objavljivati, uključujući putem e-pošte, bilo koji sadržaj ili informacije koje su lažne ili netočne;
 • Objavite bilo koji sadržaj koji je nezakonit, štetan, prijeteći, uvredljiv, uznemirujući, deliktiran, klevetnički, vulgaran, opscen, klevetan, zadire u tuđu privatnost ili sadržaj koji bi se inače mogao smatrati neprihvatljivim;
 • lažno predstavljati ili koristiti identitet druge osobe ili organizacije ili lažno navesti ili na drugi način pogrešno predstaviti svoju povezanost s osobom ili organizacijom;
 • baviti se bilo kojim aktivnostima ili manipulirati identifikacijskim materijalom kako bi lažno prikazao porijeklo sadržaja;
 • Objavite bilo koji sadržaj koji podliježe ograničenjima otkrivanja podataka;
 • Objavite bilo koji materijal, stavke, informacije ili sadržaj koji krši ili na drugi način krši bilo koji patent, autorsko pravo, zaštitni znak ili bilo koja druga prava intelektualnog vlasništva;
 • Objavljujte sve neželjene ili neovlaštene reklamne ili promotivne materijale, uključujući, bez ograničenja, „neželjenu poštu“, „neželjenu poštu“, „lančana pisma“, „piramidalne sheme“ ili bilo koji drugi oblik traženja;
 • koristiti web stranicu za širenje bilo kakvih informacija ili sadržaja, uključujući e-poštu, koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, uvredljivi, uznemirujući, deliktirani, klevetnički, vulgarni, opsceni, klevetnički, ugrožavaju tuđu privatnost ili informacije ili sadržaj koji bi inače mogli smatrati se neprihvatljivim;
 • Objavite bilo koji materijal koji sadrži softverske viruse ili bilo koji drugi oštećeni računalni kod, datoteke ili programe koji ometaju upotrebu bilo kojeg računalnog softvera ili hardvera ili telekomunikacijske opreme;
 • ometati ili na drugi način ograničavati korištenje ove stranice od strane drugih korisnika; ili prikupljati, sastavljati ili pohranjivati lične podatke o drugim korisnicima ove web stranice;
 • ometati ili ometati rad ove web stranice preopterećenjem ili prekoračenjem kapaciteta ove web stranice ili sistemskih resursa; računi; korisnička imena i lozinke; poslužitelji; ili mreže povezane ili pristupačne putem ove web stranice ili bilo koje povezane ili povezane web lokacije;
 • ometati ili ometati sigurnost ili na bilo koji drugi način nanijeti štetu ovoj web stranici ili resursima sistema; računi; korisnička imena i lozinke; poslužitelji; ili mreže povezane ili pristupačne putem ove web stranice ili bilo koje povezane ili povezane web lokacije
 • koristiti bilo kojeg robota, pauka, drugi automatski uređaj ili ručni postupak za "struganje ekrana", nadgledanje, "miniranje" ili kopiranje web stranica na web mjestu ili sadržaja koji se na njima nalazi bez prethodnog, izričitog i pisanog dopuštenja WHRC -a; ili
 • Koristite ovu web stranicu u komercijalne svrhe.
 • Slažete se da ste isključivo vi odgovorni za objavu bilo kojeg sadržaja koji učinite dostupnim na ovoj web stranici ("korisnički sadržaj"). Osim prava koja su WHRC -u dodijeljena na drugim mjestima u ovim Uvjetima korištenja, ovim odobravate WHRC -u neopozivo pravo na kopiranje i upotrebu Korisničkog sadržaja u vezi s ovom web lokacijom iu svrhe povezane s vašim objavljivanjem korisničkog sadržaja. Iako WHRC nema obvezu pregledavati, uređivati ili nadzirati bilo koji korisnički sadržaj ili ponašanje korisnika na ovoj web stranici, WHRC zadržava pravo i ima apsolutno diskrecijsko pravo da ukloni, pregleda ili uredi bilo koji korisnički sadržaj i nadgleda ponašanje korisnika na ovoj web stranici u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga bez najave. Vi ste isključivo odgovorni za stvaranje sigurnosnih kopija i zamjenu bilo kojeg vašeg Korisničkog sadržaja o vašem trošku i trošku.

  Postavljanjem korisničkog sadržaja na ovu web stranicu izjavljujete i jamčite da (a) korisnički sadržaj nije povjerljiv; (b) imate sva potrebna prava da objavite korisnički sadržaj na ovoj web stranici i dodijelite prava WHRC -u koja dodijelite ovim Uslovima korištenja; (c) Korisnički sadržaj je tačan i ne dovodi u zabludu ili na bilo koji način štetan; (d) Korisnički sadržaj i vaša upotreba i njegova objava u vezi s ovom web lokacijom ne krše i neće kršiti ove Uslove korištenja ili bilo koji primjenjivi lokalni, državni, nacionalni ili međunarodni statut, propis ili zakon.

  Podnesci

  Sva pitanja, komentari, sugestije i slični materijali ili informacije koje pošaljete ili dostavite WHRC -u ili pružatelju usluga treće strane na ovoj web stranici, poštom ili na neki drugi način (zajedno, „podnesci“), postaju vlasništvo WHRC -a; i ovim prenosite, prodajete i dodjeljujete WHRC -u sva svoja prava, vlasništvo i interes u takvim podnescima, uključujući, bez ograničenja, sve i sva povezana patenta, autorska prava, žigove i druga prava intelektualne svojine. WHRC nema nikakvu obavezu bilo koje vrste da održava bilo kakvu povjerljivost u vezi sa takvim podnescima. WHRC će ih slobodno koristiti u bilo koju svrhu bez davanja obavijesti ili primanja vašeg pristanka, bez ograničenja ili naknade.

  Odšteta

  Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i zadržati WHRC i njegove nasljednike te ustupiti bezopasne od i protiv iu pogledu svih i svih zahtjeva, zahtjeva, gubitaka, troškova, izdataka, obaveza, obaveza, šteta, povrata i nedostataka trećih strana, uključujući kamate, kazne i razumne odvjetničke naknade koje WHRC snosi ili trpi u vezi s vašim korištenjem ove web stranice, vašim neizvršavanjem bilo koje od vaših obaveza prema ovim Uvjetima korištenja ili vašim kršenjem bilo kojeg vašeg izlaganja ili jamstva prema ovim Uslovima korišćenja.

  Izmene uslova korišćenja

  WHRC može revidirati ove Uslove korištenja u bilo koje vrijeme bez najave. Svako korištenje ove web stranice nakon datuma objavljivanja izmjena ovih uvjeta korištenja ili politike privatnosti na ovoj web stranici predstavlja vaše prihvaćanje svih takvih promjena. Izričito se slažete da WHRC neće imati obavezu dostavljati vam bilo kakve obavijesti o bilo kakvim promjenama, te se ovim izričito odričete bilo kakvog prava na primanje obavijesti o bilo kakvim promjenama ovih Uslova korištenja ili Politike privatnosti.

  Kontinuirani rad, pristupačnost i održavanje ove web stranice

  WHRC može izmijeniti, promijeniti, obustaviti, prekinuti ili prekinuti rad ove web stranice ili pružanje bilo kakvih usluga bez prethodnog upozorenja, a WHRC zadržava pravo odbiti uslugu bilo kome u bilo koje vrijeme, sa ili bez razloga.

  Vaš račun

  Ako ste registrirani korisnik ove web stranice, odgovorni ste za očuvanje povjerljivosti vašeg računa i lozinke te za ograničavanje pristupa vašem računaru. Slažete se da prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim nalogom ili lozinkom. WHRC zadržava pravo, bez najave i prema vlastitom nahođenju, odbiti ili ograničiti pristup ili uslugu, ukinuti račune ili ukloniti ili urediti sadržaj.

  Opšte odredbe

  Engleski je korišten u pripremi ovih Uslova korištenja, a engleski će biti jezik kontrole u odnosu na ove Uslove korištenja i njihovo tumačenje.

  Svaki neuspjeh WHRC -a u provođenju bilo koje odredbe ovih Uslova korištenja neće se tumačiti kao odricanje od bilo koje odredbe ili prava na njeno provođenje.

  Ovi Uslovi korištenja uređeni su zakonima države Washington bez primjene bilo kakvih principa ili sukoba zakona. U svrhu rješavanja sukoba koji se odnose na ili proizilaze iz ovih Uslova korištenja ili proizlaze iz bilo kojeg drugog spora ili zahtjeva povezanog s WHRC -om, neopozivo i bezuvjetno: (i) pristajete da se podložite isključivoj nadležnosti države i savezni sudovi u okrugu King, Washington („sudovi u Washingtonu“) za bilo koje parnice ili sporove koji proizlaze iz ili se odnose na ove Uslove korištenja; (ii) slažu se da neće pokrenuti nikakve parnice koje proizlaze iz ili se odnose na ove Uslove korišćenja, osim u sudovima u Vašingtonu; (iii) slažu se da se neće izjašnjavati ili tvrditi da je takva parnica pokrenuta na nezgodnom forumu; i (iv) slažu se da sudovi u Washingtonu predstavljaju isključivu nadležnost za sve sporove koji se odnose na ove Uslove korištenja.

  Ako se smatra da su neki dijelovi ovih Uslova korištenja nevažeći, takvo zadržavanje neće poništiti ostale odredbe ovih Uslova korištenja.

  Korištenje ove web stranice je neovlašteno u bilo kojoj jurisdikciji koja ne daje u potpunosti efekte na sve odredbe ovih Uslova korištenja, uključujući bez ograničenja ovaj stav i gore navedena odricanja od jamstva i isključenja odgovornosti. Korištenje ove web stranice je neovlašteno u bilo kojoj nadležnosti u kojoj bi cijela ili bilo koji dio ove web stranice mogao prekršiti bilo koje zakonske zahtjeve i slažete se da nećete pristupiti ovoj web stranici u bilo kojoj takvoj nadležnosti.

  Vi ste odgovorni za poštivanje važećih zakona.

  Kontakt

  Za pitanja ili komentare vezane za ovu web stranicu ili ove uvjete korištenja, pošaljite WHRC -u e -poruku na. ”>[email protected].