ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ກັບ​ເວັບ​ໄຊ​ທ​໌​ຂອງ Washington Homeownership Resource Center (WHRC). WHRC ຍິນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເວັບ​ໄຊ​ທ​໌​ນີ້​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທີ່ homeownership-wa.org ("ເວັບ​ໄຊ​ທີ່​"​) ມີ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແລະ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ທ່ານ​. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະຜູກມັດໂດຍເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ທີ່ກໍານົດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ການນຳໃຊ້ເວັບໄຊນີ້ແມ່ນມີຄວາມສະໝັກໃຈຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ແລະນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ທ່ານຕ້ອງອອກຈາກເວັບໄຊທ໌ທັນທີແລະອາດຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌.

ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ນໍາ​ໃຊ້​ກັບ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແລະ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້​ຂອງ​ທ່ານ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ວິ​ທີ​ການ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ແລະ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ອື່ນໆ​ທີ່​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ກັບ WHRC, ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ກໍາ​ນົດ​ເປັນ​ຢ່າງ​ອື່ນ​ໂດຍ WHRC. ຖ້າເຈົ້າລະເມີດຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້, ການອະນຸຍາດຂອງເຈົ້າໃນການນຳໃຊ້ເວັບໄຊນີ້ຈະຢຸດຕິອັດຕະໂນມັດ ແລະເຈົ້າຕ້ອງຢຸດການນຳໃຊ້ເວັບໄຊນີ້ທັນທີ. WHRC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະຖອນການເຂົ້າເຖິງໃດໆ ຫຼືທັງໝົດ ແລະນໍາໃຊ້ສິດອະນຸຍາດທີ່ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ.

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມຢູ່ໃນເວັບໄຊທນີ້

ຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ. ເພື່ອເຂົ້າເຖິງແລະໃຊ້ບໍລິການບາງຢ່າງທີ່ມີຢູ່ໂດຍຜ່ານເວັບໄຊທ໌, ທ່ານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນກັບ WHRC ຜ່ານຫນ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບ / ການລົງທະບຽນແລະທ່ານຕ້ອງຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະຜູກມັດໂດຍຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນ.

ລິຂະສິດ

ເນື້ອຫາ, ຊອບແວ, ແລະເທັກໂນໂລຢີທັງໝົດທີ່ລວມຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ ຫຼືໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກຂອງເວັບໄຊນີ້, ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ໂລໂກ້, ໄອຄອນ, ແຜນວາດ, ເອກະສານ, ສຽງ ແລະ/ຫຼື ຄລິບພາບ, ແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼືມີລິຂະສິດຂອງ WHRC ຫຼື ເນື້ອຫາ, ຊອບແວ, ແລະຜູ້ສະໜອງເຕັກໂນໂລຢີຂອງມັນ, ແລະຖືກປົກປ້ອງໂດຍສະຫະລັດ ແລະກົດໝາຍລິຂະສິດສາກົນ. ການລວບລວມ (ຫມາຍຄວາມວ່າການລວບລວມ, ການຈັດລຽງ, ແລະການປະກອບ) ຂອງເນື້ອຫາທັງຫມົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນຊັບສິນສະເພາະຂອງ WHRC ແລະຖືກປົກປ້ອງໂດຍສະຫະລັດແລະກົດຫມາຍລິຂະສິດສາກົນ. WHRC ອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງ ແລະນຳໃຊ້ເນື້ອຫາ, ຊອບແວ, ແລະເທັກໂນໂລຍີທີ່ສະໜອງໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ໃນເວັບໄຊທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງການຄ້າຂອງເຈົ້າໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ແນະນຳ, ຄຳແນະນຳ ແລະຂໍ້ຈຳກັດທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນເວັບໄຊ. ສຳເນົາເອກະສານຕ່າງໆຈາກເວັບໄຊນີ້ຕ້ອງສະແດງແຈ້ງການລິຂະສິດທີ່ເໝາະສົມຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ເຄື່ອງາຍການຄ້າ

ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ, ເຄື່ອງຫມາຍການບໍລິການ, ເຄື່ອງນຸ່ງການຄ້າ, ແລະ "ເບິ່ງແລະຮູ້ສຶກ" ("ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ") ທີ່ໃຊ້ແລະສະແດງຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າທີ່ລົງທະບຽນແລະບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນຂອງ WHRC ແລະອື່ນໆ. ບໍ່ມີຫຍັງຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ຈະຖືກແປວ່າເປັນການໃຫ້, ໂດຍຄວາມໝາຍ, ການປິດບັງ ຫຼື ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ໃບອະນຸຍາດ ຫຼືສິດໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ສະແດງຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້, ໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກເຈົ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລ່ວງໜ້າ. ຊື່ຜະລິດຕະພັນ ແລະບໍລິສັດອື່ນທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນເວັບໄຊນີ້ອາດຈະເປັນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງເຈົ້າຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຊັບສິນທາງປັນຍາອື່ນ

ສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາອື່ນໆທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອຫາ, ຊອບແວ, ແລະເທັກໂນໂລຢີທີ່ລວມຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ ຫຼືໃຊ້ໃນການປະຕິບັດງານຂອງເວັບໄຊນີ້, ລວມທັງບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ, ສິດທິບັດ, ຄວາມລັບທາງການຄ້າ, ການນຸ່ງຖືການຄ້າ, ສິດທິໃນການເຜີຍແຜ່, ສິດລັກສະນະ, ຫົວຂໍ້, ແລະສິລະປະ ແລະ ສິດທິທາງສິນທໍາແມ່ນຊັບສິນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຫຼືອະນຸຍາດຂອງ WHRC. ການນຳໃຊ້ສິດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ WHRC ແມ່ນຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຄວາມຖືກຕ້ອງ

ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ອາດມີຄວາມຜິດພາດໃນການພິມ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼືການລະເວັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການ, ລາຍລະອຽດ, ຂໍ້ມູນ ແລະເລື່ອງອື່ນໆ. WHRC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼືການລະເວັ້ນ ແລະຍົກເລີກ, ປ່ຽນແປງ ຫຼືອັບເດດຂໍ້ມູນໄດ້ທຸກເວລາໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ Other ອື່ນ

ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວອາດມີລິ້ງໄປຫາເວັບໄຊທ໌ອື່ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆອາດມີລິ້ງໄປຫາເວັບໄຊນີ້. WHRC ບໍ່ໄດ້ທົບທວນ ຫຼືຕິດຕາມເວັບໄຊທ໌ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊນີ້ ແລະ WHRC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອຫາ ຫຼືນະໂຍບາຍຂອງເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ. ການເຊື່ອມໂຍງໃດໆທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ WHRC ບໍ່ໄດ້ປະກອບເປັນການຮັບຮອງເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆຫຼືສ້າງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ WHRC ແລະຜູ້ປະຕິບັດການຂອງເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ. WHRC ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ອື່ນຂອງທ່ານ, ແລະທ່ານປ່ອຍ WHRC ອອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນຫຼືການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ອື່ນຂອງທ່ານ. ບ່ອນທີ່ເວັບໄຊທ໌ນີ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາເວັບໄຊທ໌ອື່ນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແລະ / ຫຼືດໍາເນີນການໂດຍ WHRC, ການໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ດັ່ງກ່າວອາດຈະຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະເພີ່ມເຕີມແລະເງື່ອນໄຂນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ເນື້ອໃນພາກສ່ວນທີສາມ

ເປັນເອກະລາດຂອງ WHRC. WHRC ບໍ່ໄດ້ທົບທວນເນື້ອໃນນີ້ ແລະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ມັນ. ປະຕິສໍາພັນຂອງທ່ານກັບບຸກຄົນ ຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ ຫຼືໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ລະຫວ່າງທ່ານກັບບຸກຄົນ ຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານຄວນເຮັດການສືບສວນໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼືເຫມາະສົມກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ອອນໄລນ໌ຫຼືອອບໄລນ໌ກັບບຸກຄົນທີສາມເຫຼົ່ານີ້. WHRC ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆກ່ຽວກັບເນື້ອຫາແລະການຈັດການກັບດັ່ງກ່າວ, ແລະທ່ານປ່ອຍ WHRC ອອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອຫາແລະການຈັດການກັບດັ່ງກ່າວ. ຖ້າມີການຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງທ່ານກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອຫາດັ່ງກ່າວຫຼືການຈັດການກັບ, ຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີວ່າ WHRC ບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມ.

ການປະຕິເສດການຮັບປະກັນ

ເວັບໄຊນີ້ ແລະເນື້ອຫາທັງໝົດ, ວັດສະດຸ, ແລະການບໍລິການທີ່ມີໃຫ້ຜ່ານເວັບໄຊແມ່ນສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນ “ຕາມທີ່ນັ້ນ, ມີຂໍ້ບົກພ່ອງທັງໝົດ” ແລະ “ຕາມທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້” ໂດຍບໍ່ມີການຮັບປະກັນທຸກປະເພດ, ປະເພດຕ່າງໆ. WHRC ປະຕິເສດການຮັບປະກັນທັງໝົດ, ສະແດງອອກ ຫຼືໂດຍຫຍໍ້, ລວມທັງໂດຍບໍ່ຈຳກັດ, ການຮັບປະກັນຂອງຫົວຂໍ້, ບໍ່ລະເມີດ, ແລະການຮັບປະກັນດ້ານການຄ້າ, ຄວາມສອດຄ່ອງ, ສິດທິພິເສດ, ສິດທິພິເສດ, ການຮັບປະກັນ ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. WHRC ປະຕິເສດການເປັນຕົວແທນ ຫຼືການຮັບປະກັນວ່າການນຳໃຊ້ເວັບໄຊນີ້ຈະຕອບສະໜອງ ຫຼືເຮັດໃຫ້ທ່ານພໍໃຈ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການຂອງລັດຖະບານ, ສະມາຄົມ, ຫຼືອົງການອື່ນໆ. WHRC ບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນ ຫຼືການຮັບປະກັນວ່າເນື້ອໃນທີ່ສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ຫຼືເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ນອກສະຫະລັດ. ບໍ່ມີອັນໃດໃນເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ ຫຼືຄຳອະທິບາຍທາງປາກເປົ່າ ຫຼືຂຽນຂອງເວັບໄຊນີ້ ຈະເປັນຕົວແທນ ຫຼືການຮັບປະກັນໂດຍເຄົາລົບເວັບໄຊນີ້.

ເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້, ໂດຍການ ນຳ ໃຊ້ເວັບໄຊທນີ້, ການໃຊ້ອັນນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງພຽງແຕ່ຂອງເຈົ້າ.

ເວັບ​ໄຊ​ນີ້​ແລະ​ເນື້ອ​ໃນ​ທັງ​ຫມົດ​, ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ຜ່ານ​ເວັບ​ໄຊ​ແມ່ນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​. ບໍ່ມີຫຍັງຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ ຫຼືຄວນຈະຖືກພິຈາລະນາ, ຫຼືໃຊ້ແທນຄໍາແນະນໍາດ້ານກົດໝາຍ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ຊອກຫາຄໍາແນະນໍາຂອງທະນາຍຄວາມທີ່ມີຄຸນວຸດທິທີ່ມີຄໍາຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການຂອງທ່ານ.

 

ການຈໍາກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ WHRC ຫຼືສາຂາຫຼືຕົວແທນຂອງມັນຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍກົງ, ທາງອ້ອມ, ການລົງໂທດ, ເຫດການ, ຄວາມເສຍຫາຍພິເສດຫຼືຜົນສະທ້ອນທີ່ເກີດຂື້ນຈາກຫຼືໃນທາງໃດກໍ່ຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ບໍ່ວ່າຈະອີງໃສ່ສັນຍາ, ການທໍລະຍົດ, ການຮັບປະກັນ. , ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຂັ້ມງວດຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ.

ກົດໝາຍຂອງລັດບາງຢ່າງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈຳກັດການຮັບປະກັນໂດຍທາງອ້ອມ ຫຼືການຍົກເວັ້ນ ຫຼືການຈຳກັດຄວາມເສຍຫາຍບາງຢ່າງ. ຖ້າກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ນຳໃຊ້ກັບເຈົ້າ, ບາງຂໍ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂ້າງເທິງ, ການຍົກເວັ້ນ, ຫຼືຂໍ້ຈຳກັດອາດຈະບໍ່ນຳໃຊ້ກັບເຈົ້າ, ແລະ ເຈົ້າອາດມີສິດເພີ່ມເຕີມ.

ພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃດກໍ່ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມຂອງ WHRC ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ຂອງທ່ານເກີນຫ້າໂດລາ ($5.00).

ການຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດລະດັບ

ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທນີ້, ເຈົ້າຕົກລົງເຫັນດີວ່າເຈົ້າຈະບໍ່ນໍາເອົາການຮຽກຮ້ອງໃດ against ມາຕໍ່ຕ້ານ WHRC ໂດຍການດໍາເນີນການປະຕິບັດໃນຫ້ອງຮຽນຫຼືການດໍາເນີນການທີ່ເປັນຕົວແທນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕົວແທນຂອງຫ້ອງຮຽນຫຼືເປັນສະມາຊິກຂອງຫ້ອງຮຽນ.

ກິດຈະກໍາທີ່ຕ້ອງຫ້າມແລະພັນທະຜູ້ເຂົ້າຊົມ

ໃນຖານະເປັນຜູ້ເຂົ້າຊົມຫຼືຜູ້ໃຊ້ເວັບໄຊທນີ້, ເຈົ້າຈະບໍ່:

 • ໂພດ, ລວມທັງທາງອີເມລ໌, ເນື້ອຫາຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
 • ປະກາດເນື້ອຫາໃດ that ທີ່ຜິດກົດ,າຍ, ເປັນອັນຕະລາຍ, ຂົ່ມຂູ່, ທາລຸນ, ກໍ່ກວນ, ທໍລະມານ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ເວົ້າຫຍາບຄາຍ, ດູິ່ນ, ດູິ່ນ, ເຮັດໃຫ້ເສື່ອມເສຍ, ບຸກລຸກຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄົນອື່ນ, ຫຼືເນື້ອຫາທີ່ອາດຈະຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ ໜ້າ ລັງກຽດ;
 • ປອມຕົວ ຫຼື ໃຊ້ຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການອື່ນ, ຫຼື ປອມຕົວ ຫຼື ບິດເບືອນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງເຈົ້າກັບບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ;
 • ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາໃດໆຫຼືການຈັດການອຸປະກອນການລະບຸຕົວຕົນເພື່ອບິດເບືອນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງເນື້ອຫາ;
 • ປະກາດເນື້ອຫາໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ ຈຳ ກັດການເປີດເຜີຍໃດ ໜຶ່ງ;
 • ປະກາດເອກະສານ, ລາຍການ, ຂໍ້ມູນຫຼືເນື້ອໃນທີ່ລະເມີດຫຼືລະເມີດສິດທິບັດ, ລິຂະສິດ, ເຄື່ອງdemarkາຍການຄ້າ, ຫຼືສິດຊັບສິນທາງປັນຍາອື່ນ other;
 • ປະກາດການໂຄສະນາຫຼືເອກະສານໂຄສະນາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫຼືບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ລວມທັງບໍ່ ຈຳ ກັດ,“ ຈົດjາຍຂີ້ເຫຍື້ອ,”“ ສະແປມ,”“ ຈົດchainາຍຕ່ອງໂສ້,”“ ແຜນການປີຣາມິດ,” ຫຼືຮູບແບບການຮ້ອງຂໍອື່ນ other;
 • ໃຊ້ເວັບໄຊເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຫຼືເນື້ອຫາຕ່າງໆ, ລວມທັງທາງອີເມລ໌, ທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ເປັນອັນຕະລາຍ, ຂົ່ມຂູ່, ດູຖູກ, ຂົ່ມເຫັງ, ທໍລະຍົດ, ໝິ່ນປະໝາດ, ຫຍາບຄາຍ, ຫຍາບຄາຍ, ໝິ່ນປະໝາດ, ດູໝິ່ນ, ຮຸກຮານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄົນອື່ນ, ຫຼືຂໍ້ມູນ ຫຼືເນື້ອຫາທີ່ອາດຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນຢ່າງອື່ນ. ຈະຄັດຄ້ານ;
 • ປະກາດທຸກເອກະສານທີ່ປະກອບດ້ວຍໄວຣັສຊອບແວຫຼືລະຫັດຄອມພິວເຕີທີ່ເສຍຫາຍອື່ນ files, ໄຟລ or ຫຼືໂປຣແກມທີ່ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຊອບແວຄອມພິວເຕີຫຼືຮາດແວຫຼືອຸປະກອນສື່ສານໂທລະສັບເສຍຫາຍ;
 • ແຊກແຊງຫຼືຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ; ຫຼືເກັບກໍາ, ລວບລວມ, ຫຼືເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້;
 • ຂັດຂວາງຫຼືແຊກແຊງການດໍາເນີນການຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ໂດຍການໂຫຼດເກີນຫຼືເກີນຄວາມສາມາດຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ຫຼືຊັບພະຍາກອນຂອງລະບົບ; ບັນຊີ; ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະລະຫັດຜ່ານ; ເຊີບເວີ; ຫຼື​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ຫຼື​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້​ຫຼື​ເວັບ​ໄຊ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຫຼື​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໃດ​ຫນຶ່ງ​;
 • ລົບກວນ ຫຼືແຊກແຊງຄວາມປອດໄພຂອງ, ຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່, ເວັບໄຊນີ້ ຫຼືລະບົບຊັບພະຍາກອນ; ບັນຊີ; ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະລະຫັດຜ່ານ; ເຊີບເວີ; ຫຼື​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ຫຼື​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້​ຫຼື​ເວັບ​ໄຊ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຫຼື​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໃດໆ​
 • ໃຊ້ຫຸ່ນຍົນ, spider, ອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດອື່ນໆ, ຫຼືຂະບວນການຄູ່ມືເພື່ອ "ຂູດຫນ້າຈໍ," ຕິດຕາມກວດກາ, "ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່," ຫຼືຄັດລອກຫນ້າເວັບຕ່າງໆໃນເວັບໄຊທ໌ຫຼືເນື້ອໃນທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດລ່ວງຫນ້າຂອງ WHRC, ສະແດງອອກ, ແລະລາຍລັກອັກສອນ; ຫຼື
 • ໃຊ້ເວັບໄຊນີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ.
 • ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີວ່າທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບພຽງຢ່າງດຽວສໍາລັບການປະກາດຂອງເນື້ອຫາໃດໆທີ່ທ່ານມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ("ເນື້ອຫາຜູ້ໃຊ້"). ນອກເໜືອໄປຈາກສິດທີ່ໃຫ້ WHRC ຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຍັງໃຫ້ WHRC ສິດທິທີ່ບໍ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ໃນການສຳເນົາ ແລະ ນຳໃຊ້ເນື້ອຫາຜູ້ໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້ ແລະ ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂພສເນື້ອຫາຜູ້ໃຊ້ຂອງເຈົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ WHRC ບໍ່ມີພັນທະໃນການກວດສອບ, ດັດແກ້ຫຼືຕິດຕາມເນື້ອຫາຂອງຜູ້ໃຊ້ຫຼືການປະພຶດຂອງຜູ້ໃຊ້ໃດໆຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້, WHRC ສະຫງວນສິດ, ແລະມີການຕັດສິນໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ, ທີ່ຈະເອົາ, ຫນ້າຈໍຫຼືດັດແກ້ເນື້ອຫາຜູ້ໃຊ້ໃດໆແລະຕິດຕາມການປະພຶດຂອງຜູ້ໃຊ້ໃດໆກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ເວັບໄຊໄດ້ທຸກເວລາແລະສໍາລັບເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງການ. ທ່ານຮັບຜິດຊອບພຽງແຕ່ໃນການສ້າງສໍາເນົາສໍາຮອງແລະການປ່ຽນແທນເນື້ອຫາຜູ້ໃຊ້ໃດໆຂອງທ່ານໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດຽວຂອງທ່ານ.

ໂດຍ​ການ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຂອງ​ເນື້ອ​ໃນ​ຜູ້​ໃຊ້​ກັບ​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້, ທ່ານ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ແລະ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ (a) ເນື້ອ​ໃນ​ຜູ້​ໃຊ້​ແມ່ນ​ບໍ່​ເປັນ​ຄວາມ​ລັບ; (b) ທ່ານມີສິດທີ່ຈໍາເປັນທັງຫມົດໃນການປະກາດເນື້ອຫາຜູ້ໃຊ້ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແລະໃຫ້ສິດກັບ WHRC ທີ່ທ່ານໃຫ້ໃນເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້; (c) ເນື້ອຫາຂອງຜູ້ໃຊ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈຜິດຫຼືເປັນອັນຕະລາຍໃນລັກສະນະໃດກໍ່ຕາມ; (d) ເນື້ອຫາຜູ້ໃຊ້, ແລະການນໍາໃຊ້ຂອງທ່ານແລະການໂພດຂອງມັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊທ໌ນີ້, ບໍ່ແລະຈະບໍ່ລະເມີດເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ຫຼືກົດຫມາຍທ້ອງຖິ່ນ, ລັດ, ແຫ່ງຊາດຫຼືສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການຍື່ນສະເຫນີ

ທຸກຄຳຖາມ, ຄຳເຫັນ, ຄຳແນະນຳ, ແລະເອກະສານ ຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ທ່ານສົ່ງ ຫຼືສົ່ງໃຫ້ WHRC ຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້, ໂດຍໂພສ ຫຼືທາງອື່ນ (ລວມກັນ, “ການຍື່ນສະເໜີ”), ຈະກາຍເປັນຊັບສິນຂອງ WHRC; ແລະໃນທີ່ນີ້ທ່ານໂອນ, ຂາຍ, ແລະມອບຫມາຍໃຫ້ WHRC ທັງຫມົດຂອງສິດ, ຫົວຂໍ້, ແລະຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານແລະການຍື່ນສະເຫນີດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ສິດທິບັດ, ລິຂະສິດ, ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ, ແລະສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. WHRC ບໍ່ມີພັນທະໃດໆທີ່ຈະຮັກສາຄວາມລັບໃດໆກ່ຽວກັບການຍື່ນສະເຫນີດັ່ງກ່າວ. WHRC ຈະມີອິດສະລະທີ່ຈະນໍາໃຊ້ພວກມັນເພື່ອຈຸດປະສົງໃດກໍ່ຕາມໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ຫຼືໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ, ແລະບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດຫຼືການຊົດເຊີຍ.

ການຊົດເຊີຍ

ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະຊົດເຊີຍ, ປົກປ້ອງ, ແລະຖື WHRC ແລະຜູ້ສືບທອດຂອງມັນແລະມອບຫມາຍທີ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍຈາກແລະຕໍ່ຕ້ານແລະກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງຂອງພາກສ່ວນທີສາມ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການສູນເສຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ພັນທະ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມເສຍຫາຍ, ການຟື້ນຟູ, ແລະຂໍ້ບົກພ່ອງ, ລວມທັງ. ດອກເບ້ຍ, ການລົງໂທດ, ແລະຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ WHRC ເກີດຂຶ້ນຫຼືທົນທຸກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊນີ້ຂອງທ່ານ, ການບໍ່ປະຕິບັດພັນທະຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້, ຫຼືການລະເມີດການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ການເຫຼົ່ານີ້. ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້.

ການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້

WHRC ອາດຈະປັບປຸງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ທຸກເວລາໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງການ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້​ຫຼັງ​ຈາກ​ວັນ​ທີ​ທີ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຫຼື​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ພີມ​ມາ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຍອມ​ຮັບ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທັງ​ຫມົດ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ WHRC ຈະບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ເຈົ້າມີແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃດໆ, ແລະໃນທີ່ນີ້ທ່ານສະລະສິດຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຕໍ່ກັບເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ ຫຼືນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການ, ການເຂົ້າຫາໄດ້, ແລະການບໍາລຸງຮັກສາເວັບໄຊທນີ້

WHRC ອາດຈະປັບປຸງແກ້ໄຂ, ປ່ຽນແປງ, ໂຈະ, ຢຸດ ຫຼືຢຸດການດຳເນີນງານຂອງເວັບໄຊນີ້ ຫຼື ການບໍລິການໃດໆກໍຕາມໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງບອກ ແລະ WHRC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະປະຕິເສດການບໍລິການໃຫ້ກັບໃຜໄດ້ທຸກເວລາ, ໂດຍມີ ຫຼື ບໍ່ມີສາເຫດ.

ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ

ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ເປັນ​ຜູ້​ໃຊ້​ທີ່​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຂອງ​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້​, ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ລັບ​ຂອງ​ບັນ​ຊີ​ແລະ​ລະ​ຫັດ​ຜ່ານ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລະ​ຈໍາ​ກັດ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ​. ທ່ານຕົກລົງທີ່ຈະຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບກິດຈະກໍາທັງຫມົດທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃຕ້ບັນຊີຫຼືລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ. WHRC ສະຫງວນສິດ, ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ແລະໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ, ເພື່ອປະຕິເສດ ຫຼືຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ຫຼືການບໍລິການ, ຍົກເລີກບັນຊີ ຫຼືລຶບ ຫຼືແກ້ໄຂເນື້ອຫາ.

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ພາສາອັງກິດໄດ້ຖືກໃຊ້ໃນການກະກຽມເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້, ແລະພາສາອັງກິດຈະເປັນພາສາຄວບຄຸມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ແລະການຕີຄວາມtheirາຍຂອງມັນ.

ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ WHRC ໃນການບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ກໍານົດໃດໆຂອງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ຖືກຫມາຍຄວາມວ່າເປັນການຍົກເວັ້ນການສະຫນອງຫຼືສິດທີ່ຈະບັງຄັບໃຊ້ດຽວກັນ.

ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ກົດ​ຫມາຍ​ຂອງ​ລັດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ໃຫ້​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ກັບ​ຫຼັກ​ການ​ຫຼື​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ຂອງ​ກົດ​ຫມາຍ​ໃດໆ. ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບຫຼືເກີດຂຶ້ນຈາກເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້, ຫຼືເກີດຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງຫຼືການຮຽກຮ້ອງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ WHRC, ທ່ານ irrevocable ແລະບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ: (i) ຍິນຍອມທີ່ຈະສົ່ງກັບເຂດອໍານາດຕັດສິນສະເພາະຂອງລັດແລະລັດຖະບານກາງ. ສານໃນຄາວຕີ້ຂອງຄິງ, ວໍຊິງຕັນ (“ສານປະຊາຊົນວໍຊິງຕັນ”) ສຳລັບການດຳເນີນຄະດີ ຫຼືຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້; (ii) ຕົກລົງທີ່ຈະບໍ່ເລີ່ມຕົ້ນການດໍາເນີນຄະດີໃດໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ຍົກເວັ້ນຢູ່ໃນສານວໍຊິງຕັນ; (iii) ຕົກລົງທີ່ຈະບໍ່ຂໍຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ອ້າງວ່າການດຳເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນຳມາໃນເວທີປາໄສທີ່ບໍ່ສະດວກ; ແລະ (iv) ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ສານຂອງວໍຊິງຕັນເປັນຕົວແທນໃຫ້ສິດອຳນາດສະເພາະສຳລັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງທັງໝົດກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້.

ຖ້າບາງສ່ວນຂອງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ຖືກຖືວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການຖືດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ກໍານົດອື່ນ of ຂອງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດໃດ that ທີ່ບໍ່ໃຫ້ຜົນທັງົດຕໍ່ກັບຂໍ້ກໍານົດທັງofົດຂອງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງບໍ່ຈໍາກັດວັກນີ້ແລະການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະການຍົກເວັ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂ້າງເທິງ. ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່ໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ທັງorົດຫຼືສ່ວນໃດສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງເວັບໄຊທນີ້ອາດຈະລະເມີດຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານກົດanyາຍໃດ ໜຶ່ງ ແລະເຈົ້າຕົກລົງທີ່ຈະບໍ່ເຂົ້າຫາເວັບໄຊທ in ນີ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດດັ່ງກ່າວ.

ເຈົ້າຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມກົດapplicableາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຕິດຕໍ່

ສໍາ​ລັບ​ຄໍາ​ຖາມ​ຫຼື​ຄໍາ​ຄິດ​ເຫັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້​ຫຼື​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຫຼົ່າ​ນີ້​, ກະ​ລຸ​ນາ​ອີ​ເມ​ຂອງ WHRC ທີ່​ [email protected].