Đối mặt với tịch thu nhà vì đại dịch?
Trợ giúp có sẵn!

Hỗ trợ sửa chữa và sửa đổi nhà

Sửa chữa nhà có thể vừa tốn kém vừa cấp bách.

Và, nếu bạn có nhu cầu về khả năng và khả năng vận động thay đổi liên quan đến lão hóa, thương tật hoặc khuyết tật mới nổi, bạn có thể thấy ngôi nhà của mình không còn đáp ứng được nhu cầu của bạn. Có thể có sự trợ giúp, đặc biệt nếu bạn hoặc ai đó trong nhà bạn là cựu chiến binh, người cao tuổi, hoặc người khuyết tật và thu nhập hộ gia đình của bạn bị hạn chế. Tính khả dụng và phạm vi hỗ trợ sửa chữa và sửa đổi rất khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc chi trả các công việc sửa chữa nhà cần thiết hoặc cần trợ giúp sửa đổi ngôi nhà của mình - chẳng hạn như lắp đặt các thanh vịn hoặc đường dốc dành cho xe lăn, vui lòng gọi đến Đường dây nóng của WHRC để chúng tôi có thể giúp bạn xác định xem có chương trình nào trong khu vực của bạn sẽ là một phù hợp với nhu cầu của bạn.

Xin lưu ý rằng do COVID-19, nhiều chương trình hỗ trợ sửa chữa bị hạn chế về khả năng hoàn thành việc sửa nhà trực tiếp tại thời điểm này, nhưng bạn có thể đăng ký vào danh sách chờ nếu hiện không có hỗ trợ trong khu vực của bạn.

Bạn có cần sự giúp đỡ bây giờ không? Sử dụng cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi hoặc số điện thoại đường dây nóng để liên hệ với chúng tôi.

Dịch vụ thông dịch miễn phí có sẵn qua điện thoại với hơn 220 ngôn ngữ.

Theo kịp với bảo trì

Nhiều chủ nhà mới có thể không nhận ra rằng có những nhu cầu bảo trì liên tục liên quan đến việc sở hữu một ngôi nhà. Khi bạn thuê nhà, phần lớn các vấn đề không lường trước được như hư hỏng nước, tắc cống, hoặc các thiết bị bị hỏng đều được chủ nhà giải quyết. Theo dõi các biện pháp phòng ngừa quan trọng có thể giúp bạn tiết kiệm hóa đơn điện nước và tránh sửa chữa tốn kém sau này. Sử dụng Danh sách Kiểm tra Bảo trì này như một hướng dẫn để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn ở trạng thái tốt nhất.

Xem danh sách kiểm tra