Các nguồn lực để sở hữu nhà thành công

Ngay cả sau khi mua nhà, bạn vẫn có thể gặp phải những lúc cần trợ giúp hoặc cần thêm thông tin.

Bạn có thể muốn tái cấp vốn cho khoản vay của mình, vay Hạn mức Tín dụng Vốn sở hữu Nhà (HELOC) hoặc Khoản vay Vốn Chủ sở hữu Căn nhà. Bạn có thể cần thêm thu nhập để hỗ trợ bạn trong cuộc sống sau này và muốn xem xét một khoản thế chấp ngược lại. WHRC có rất nhiều nguồn lực để giúp hướng dẫn bạn. Ngoài ra, nếu bạn là cựu chiến binh, người cao niên hoặc người khuyết tật, có nhiều chương trình hướng tới việc giúp bạn đạt được các mục tiêu làm chủ nhà của mình.

A male and female couple sit at a table with another woman showing them documents.

Bạn có cần sự giúp đỡ bây giờ không?

Sử dụng cổng thông tin trực tuyến hoặc số điện thoại đường dây nóng để liên hệ với chúng tôi. Dịch vụ thông dịch miễn phí có sẵn qua điện thoại với hơn 220 ngôn ngữ.

Tài nguyên sở hữu nhà

Click on each resource for more information

Thế chấp ngược lại là một loại hình cho vay mua nhà đặc biệt dành cho chủ nhà từ 62 tuổi trở lên, cho phép bạn chuyển một phần vốn chủ sở hữu ngôi nhà của mình thành tiền mặt. Thế chấp Chuyển đổi Vốn chủ sở hữu Nhà (HECM) là chương trình thế chấp ngược lại của Cơ quan Nhà ở Liên bang và là chương trình thế chấp ngược phổ biến nhất. Không giống như khoản vay mua nhà truyền thống hoặc khoản thế chấp thứ hai, người đi vay không phải bắt đầu hoàn trả khoản vay ngay lập tức. Việc trả nợ được hoãn lại cho đến khi bạn không còn sử dụng ngôi nhà làm nơi ở chính của mình hoặc cho đến khi bạn không đáp ứng được các nghĩa vụ của khoản thế chấp. HECM là một kế hoạch an toàn có thể mang lại cho người Mỹ lớn tuổi sự an toàn tài chính hơn. Nhiều người cao niên sử dụng nó để bổ sung An sinh Xã hội, đáp ứng các chi phí y tế đột xuất, hoặc cải thiện nhà cửa. Vì thế chấp ngược lại tạo ra quyền thế chấp đối với tài sản, nên bạn cần phải có một hình thức tư vấn cụ thể trước khi có thể nhận được khoản vay. Hãy liên hệ với WHRC để được kết nối với nhân viên tư vấn nhà ở, người có thể giúp bạn xác định xem thế chấp ngược có phù hợp với bạn hay không.

Là một cựu chiến binh, bạn có thể đủ điều kiện nhận quyền sở hữu nhà hoặc hỗ trợ người mua nhà đặc biệt. Gọi cho chúng tôi ngay hôm nay nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chương trình có sẵn đáp ứng nhu cầu hiện tại của bạn.

Nếu bạn biết một cựu chiến binh vô gia cư hoặc có nguy cơ mất nhà cửa, Cơ quan quản lý cựu chiến binh cung cấp trợ giúp. Mỗi Trung tâm Y tế VA có một chuyên gia về nhân viên cung cấp hỗ trợ, và các cựu chiến binh và gia đình của họ có thể nhận được phiếu mua nhà và các hỗ trợ khác.

Bộ Cựu chiến binh Tiểu bang Washington điều hành một số ngôi nhà cho các cựu chiến binh. Ghé thăm trang web của họ để biết thêm thông tin.

Nếu bạn hoặc ai đó trong hộ gia đình của bạn bị khuyết tật, bạn có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ người mua nhà, hỗ trợ sửa đổi nhà, và hơn thế nữa. Có nhiều chương trình liên bang, tiểu bang và địa phương có thể hỗ trợ bạn tùy theo nhu cầu của bạn. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Sáng kiến Nhà dành cho Người da đen (BHI) là một nỗ lực mới của khu vực nhằm tăng tỷ lệ sở hữu nhà của người Da đen ở Nam Seattle, Quận Nam King và Quận North Pierce. Tìm hiểu thêm

WHRC làm việc độc quyền với người mua nhà và chủ nhà. Nếu bạn là người thuê nhà mà chủ nhà đang bị tịch thu nhà, bạn có thể tìm thông tin về quyền của mình tại những nơi sau:

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về hỗ trợ cho thuê hoặc ngăn ngừa tình trạng vô gia cư, hoặc cần trợ giúp tìm nhà cho thuê giá cả phải chăng, hãy gọi 211 hoặc truy cập www.211.org.