Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của Cổng thông tin

Ủy quyền tiết lộ thông tin

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trong khi mọi sự cẩn thận đã được thực hiện trong việc biên soạn thông tin này, Trung tâm Tài nguyên Sở hữu Nhà ở Washington sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, hư hỏng hoặc bất tiện nào gây ra do không chính xác hoặc sai sót trong các trang này. Trung tâm Tài nguyên Sở hữu Nhà ở Washington không xác nhận bất kỳ trang web liên kết bên ngoài nào và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Chất lượng dữ liệu

Trung tâm Tài nguyên Sở hữu Nhà ở Washington cam kết thực hiện các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng thông tin. Nếu bạn biết rằng có bất kỳ sai sót nào trong thông tin được cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].