Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của Cổng thông tin

Ủy quyền tiết lộ thông tin

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Mặc dù việc biên soạn thông tin này đã được hết sức cẩn trọng nhưng Trung tâm Nguồn lực Sở hữu Nhà ở Washington (WHRC) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào gây ra do tính không chính xác hoặc sai sót trong các trang này. WHRC không xác nhận bất kỳ trang web liên kết bên ngoài nào và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Chất lượng dữ liệu

Trung tâm Nguồn lực Sở hữu Nhà ở Washington cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng thông tin. Nếu bạn biết rằng có bất kỳ sai sót nào trong thông tin được cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].