Washington StateFond za pomoć vlasnicima kuća

The Washington State Homeowner Assistance Fund (HAF) pruža individualnu podršku i savezna sredstva za pomoć kvalificiranim vlasnicima kuća u Washingtonu koji imaju hipoteku zbog teškoća pandemije. Ovim programom upravlja Komisija za stambeno finansiranje države Washington (WSHFC).

Washington HAF vas povezuje sa savjetnikom za stambena pitanja koji vam pruža besplatnu i povjerljivu podršku i može vam pomoći s mnogim opcijama za sprječavanje ovrhe. Pozovite našu dežurnu liniju na 1-877‐894‐4663 za besplatnu procjenu i upućivanje stambenom savjetniku u vašem području.

Ovaj program ili projekat podržan je, u cjelini ili djelimično, federalnom nagradom broj HAF0025 koju dodjeljuje Ministarstvo finansija SAD-a Državnoj komisiji za stambeno finansiranje.

Treba li vam pomoć sada?

Koristite naš online portal ili telefonski broj da nas kontaktirate. Besplatne usluge prevođenja su dostupne putem telefona na preko 220 jezika.