bang WashingtonQuỹ hỗ trợ chủ sở hữu nhà

Các Quỹ hỗ trợ chủ sở hữu nhà của bang Washington (HAF) cung cấp hỗ trợ cá nhân và quỹ cứu trợ liên bang cho những chủ nhà đủ điều kiện ở Washington đang phải trả khoản thế chấp do khó khăn do đại dịch. Chương trình này được quản lý bởi Ủy ban Tài chính Nhà ở Bang Washington (WSHFC).

Washington HAF kết nối bạn với một cố vấn nhà ở, người cung cấp hỗ trợ miễn phí và bí mật, đồng thời có thể hỗ trợ bạn với nhiều lựa chọn để ngăn chặn việc bị tịch thu tài sản thế chấp. Hãy gọi tới đường dây nóng của chúng tôi tại 1-877-894-4663 để được đánh giá miễn phí và giới thiệu đến nhân viên tư vấn nhà ở trong khu vực của bạn.

Chương trình hoặc dự án này được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần bởi số giải thưởng liên bang HAF0025 do Bộ Tài chính Hoa Kỳ trao cho Ủy ban Tài chính Nhà ở Bang Washington.

Bạn có cần sự giúp đỡ bây giờ không?

Sử dụng cổng thông tin trực tuyến hoặc số điện thoại đường dây nóng để liên hệ với chúng tôi. Dịch vụ thông dịch miễn phí có sẵn qua điện thoại với hơn 220 ngôn ngữ.