Quỹ hỗ trợ chủ sở hữu nhà của bang Washington

Trợ giúp có sẵn. Hãy liên hệ với WHRC ngay hôm nay!

Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ năm 2021 đã chỉ đạo các quỹ hỗ trợ ngăn chặn tịch biên nhà bị tịch thu nhà ở tất cả các bang để giúp đỡ những chủ nhà gặp khó khăn về kinh tế do hậu quả của đại dịch. Ngân quỹ có sẵn cho các chủ nhà ở Washington - hãy gọi ngay bây giờ!

  • Nhận trợ giúp từ nhân viên tư vấn nhà đất người sẽ xem xét tình huống cụ thể của bạn và bắt đầu tìm giải pháp.
  • Nếu bạn đã bị tịch thu nhà, quỹ có thể sẵn có NGAY BÂY GIỜ để giúp bạn giữ nhà.

Gọi Hotline của chúng tôi (877‐894‐4663)
Nhắn tin cho chúng tôi 

Bạn có cần sự giúp đỡ bây giờ không? Sử dụng số Hotline hoặc biểu mẫu liên hệ trực tuyến của chúng tôi.

Dịch vụ thông dịch miễn phí có sẵn qua điện thoại với hơn 220 ngôn ngữ.

Sẵn có NGAY BÂY GIỜ - Chương trình Thí điểm của Quỹ Hỗ trợ Chủ nhà (HAF)

Bạn đã nhận được Thông báo Bán hàng của Người được ủy thác chưa? Bạn có đang đối mặt với việc tịch thu tài sản thế chấp về thuế không? HOA hoặc COA của bạn có đe dọa tịch thu tài khoản không? Nếu bạn có nguy cơ bị tịch thu nhà vì những lý do này (hoặc lý do khác), hãy liên hệ ngay với WHRC! Chương trình Thí điểm HAF có sẵn NGAY BÂY GIỜ và cung cấp tới $60,000 cho những chủ nhà đủ điều kiện trong trường hợp tịch thu nhà đang hoạt động.

Để nhận trợ giúp từ chương trình thử nghiệm, liên hệ với WHRC, qua Hotline của chúng tôi (877‐894‐4663) hoặc nhắn tin cho chúng tôi ở đây và chúng tôi sẽ gọi cho bạn.

Ngay cả khi không có Quỹ Hỗ trợ Chủ nhà, tiểu bang Washington vẫn cung cấp giúp đỡ miễn phí có sẵn cho những chủ nhà đang gặp khó khăn. Đừng chờ đợi - hãy liên hệ với WHRC ngay hôm nay!

Các câu hỏi thường gặp về chương trình HAF

Nhấp vào từng câu hỏi để tìm hiểu thêm.

Vào tháng 3 năm 2021, Quốc hội đã thông qua và Tổng thống Biden ban hành Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (ARPA), bao gồm Quỹ Hỗ trợ Chủ nhà (HAF) để cung cấp hỗ trợ tài chính cho những chủ nhà chậm trả các khoản liên quan đến nhà ở của họ do đại dịch COVID-19.

Washington sẽ nhận được $173 triệu theo chương trình này để được hỗ trợ chủ nhà. Ủy ban Tài chính Gia cư Tiểu bang Washington sẽ quản lý chương trình HAF trên toàn tiểu bang Washington. Với tư cách là người điều hành Đường dây nóng về Quyền sở hữu nhà chính thức của Washington, WHRC sẽ đóng vai trò là điểm tham gia chính cho các chủ nhà muốn kết nối với chương trình.